Szeretet Erővel – Erő Szeretettel


Mai Ige
2015-06-03 15:14
BIZALOM ÉS KÖZVETLENSÉG A KOMMUNIKÁCIÓBAN (3) "Beszédetek legyen mindig kedves sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni." (Kolossé 4:6)

 Ahhoz hogy a kommunikációban kialakuljon a bizalom és közvetlenség:

 1) Dolgozz a bizalom kiépítésén! Nincs ...

Tovább »

 
 Mai IgeMegvallások
2015-05-31 09:54
„KIHIRDETEM, hogy nagy dolgokat fogok kérni Istentől az életemre nézve. Bátor imákat mondok, nagy dolgokat várok és hiszek. Kérni fogom Istent, hogy valósítsa meg a szívem mélyén rejtőző álmaimat. Ha bizonyos ígéreteknél nem látszik is, hogy meg fog valósulni, akkor sem bátortalanodom el, és nem adom fel. Bátran imádkozom, és azt várom, hogy Isten erősnek mutatja Magát, és tudom, hogy Neki semmi sem túl nehéz. Ez az én megvallásom."

Sokszor azt gondolnánk, hogy nem szabad túl sokat kérnünk. Végső soron nem akarunk mohónak tűnni. Nem akarunk önzőek lenni. Néha ezt mondják nekem az emberek: „Joel, ha Isten meg akar engem áldani, hát megáld. Ő Isten.”

            Pedig ez nem így működik. Isten azt várja, hogy kérjünk. A Jakab 4:2-ben olvashatjuk: „Nincs semmitek, mert nem kéritek.” Ha nem kéred Isten jóindulatát, az Ő áldását, az Őtőle jövő gyarapodást, akkor nem szabadítod fel a hitedet.

            Ismerek olyanokat, akik kérnek ugyan, de ilyen kis dolgokat imádkoznak: „Istenem, kérlek, adj nekem 50 centes fizetésemelést!” Úgy viselkednek, mintha kérésükkel kényelmetlenséget okoznának Istennek.

            „Istenem, kérlek, segíts túlélnem ezt a házasságot!” – mondják.

            Ne így; merj nagyot kérni!

            Jézus így fogalmazott: „Legyen neked a te hited szerint.” Ez azt jelenti, hogyha kicsit kérsz, kicsit is fogsz kapni. Ha azonban megtanulsz bátran imádkozni, nagy dolgokért, és nagy dolgokat vársz, és nagy dolgokat hiszel, az lehetővé teszi Istennek, hogy nagy dolgokat vigyen véghez az életedben.

            Lehet, hogy valahol a szíved mélyén van egy álmod, de sosem kérted még érte Istent. Kérni nem helytelen. Kérni nem önzés. Isten azt várja tőlünk, hogy kérjünk.

            Az Igében, a Zsoltárok 2:8-ban ezt olvassuk: „Kérjetek tőlem, és odaadom neked a nemzeteket.” Isten így szól: „Nagy dolgokat kérj Tőlem! Kérjed Tőlem azokat az elrejtett álmokat, amelyeket a szívedbe ültettem! Kérjed Tőlem a meg nem született ígéreteket, amelyek valószerűtlennek tűnnek a természetes világban.”

            Csendességedben – amikor kettesben vagy Istennel – merd Tőle kérni legmélyebb reményeidet, legmélyebb álmaidat! Talán lehetetlennek tűnik, mégis legyél őszinte, és mondd: „Istenem, nem tudom, hogyan válhatna ez valóra, de ez az álom, hogy elindíthassam a saját vállalkozásomat. Istenem, kérlek, segíts!” Vagy: „Istenem, szeretnék visszamenni a főiskolára, de nincs rá időm. Nincs rá pénzem. Istenem, kérlek, tedd nekem ezt lehetővé!”

 

            Merd Istentől a legnagyobb álmodat, a legforróbb óhajaidat kérni!
Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA
2014-07-07 19:38


Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA

 Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA

 A videón láthatjátok, amint az ÚR Hatalmas ereje egy pillanat alatt meggyógyította Gabriellát 46 évnyi fájdalmas szenvedés után - csont TBC-ből, Lyme-kórból!!! A videón láthatjátok Jon Palmer pásztort (KCSGY - Győr) is, ő tolmácsol, és Magyari László evangelistát, és Magyar László pásztort (KCSGY-Győr) is!!!! HALLELUJAH!!! :) DICSŐSÉG AZ ÚRNAK!!!
Felkent víz
2014-07-07 17:55


 

 Kedves testvérek!

 Minden vasárnap az istentiszteleten, szolgálunk a felkent vízzel.


Bizonyságainkat megnézhetitek itt.
GONDOLATOK AZ EGÉSZSÉGRŐL ÉS A GYÓGYULÁSRÓL
2011-03-01 15:12


GONDOLATOK AZ EGÉSZSÉGRŐL ÉS A GYÓGYULÁSRÓL.

 

Hűségesen hallgatok Istenem az és Uram szavára és cselekszem akaratát, ami kedves a számára; figyelek parancsaira, megtartom rendeléseit: és Isten nem fogja hagyni, hogy a világban jelenlévő betegségek és kórokozók rám támadjanak. Ő az Úr, aki meggyógyít engem. (II. Mózes 15:26 alapján)

Szolgálom az Urat, Istenemet és Ő megáldja a kenyeremet és vizemet, és távol tartja tőlem a betegségeket. ( II. Mózes 23:25 alapján)

Mindig azon az úton járok,  melyet az Úr az én Istenem parancsolt nekem, hogy éljek és jól menjen dolgom és hosszú ideig élhessek örökségemben, melyet Krisztus által nyertem. (V. Mózes 5:33 alapján)

Az Úr szeret engem és megáld engem és megsokasít engem. Megáldja gyermekeimet és mindent, amim van. Az Úr elvesz tőlem minden betegséget és nem hagyja, hogy  bármi baj vagy kór kerítsen hatalmába, ami csak a világon jelen van. (V. Mózes 7: 13-15 alapján)

Gondot fordítok rá, hogy engedelmeskedjek az én Uram, Istenem szavának, megtartom minden parancsát, amit parancsolt nekem és ő előbbre valóként kezel engem a föld minden nemzeténél. Mindezek az áldások beteljesednek rajtam és elérnek engem, mert engedelmeskedem az Úr az és Istenem szavának.

Áldott vagyok a városban és áldott vagyok az országban. Áldott méhemnek gyümölcse, áldott földemnek termése. (V. Mózes 28: 1-14 alapján )

Csak az Úr parancsolatainak engedelmeskedem.  Az Úr elvette rólam a betegség, szükség, nyomorúság, halál átkát. Tökéletesen egészséges vagyok, mert Krisztus megszabadított a törvény hatalma alól. ( Gal. 3:13 alapján)

Isten megőrzi minden csontomat, egy sem töretik meg azokból. (Zsolt. 34:21 alapján)

Dicsérem az Urat, az én Istenemet, mert ő segít, hogy helyesen cselekedjek, Ő az én Uram. (Zsolt. 42:11 alapján)

Isten megváltotta lelkemet a sírnak hatalmából és örökké élek, mert örök életem van Krisztusban (Zsolt. 49:15, 9 alapján)

A Te kegyelmed jobb az életnél. Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged szám (Zsolt. 63:4, 6 alapján)

Lelkem áldja az Urat, nem feledkezik meg semmi jótéteményéről, Isten megbocsájtja minden bűnömet és meggyógyítja minden betegségemet. Napról-napra gondoskodik rólam szabadításom Istene. (Zsolt. 103:2,3; 68:20 alapján)

Nincsen beteg ember a családomban. (Zsolt. 105:37 alapján)

Lépes méz a kedves beszéd, amit szólok: édes lelkemnek és gyógyulás testemnek. (Péld. 16:24 alapján)