Szeretet Ervel – Er Szeretettel


Mai Ige
2015-06-03 15:14
HOGYAN GYZD LE A TE GLITODAT? „N A SEREGEK URNAK… A NEVBEN JTTEM.” (1SMUEL 17:45 NKJV)

Ahhoz, hogy legyzd a te életed Góliátját, a következ három dolgot kell tenned:
1) Állj ki ...

Tovább »

 Mai IgeMegvallsok
2015-05-31 09:54
„KIHIRDETEM, hogy a hit rksge van az letemen. Kihirdetem, hogy ldsokat halmozok fel a jvend nemzedkeknek. letemet a kivlsg s a becsletessg jellemzi. Mivel helyes dntseket hozok s a hit tjn jrok, msok majd kvetni akarnak engem. Isten bsge veszi krl az letemet. Ez az n megvallsom."

Amikor az örökség szót hallod, valószínleg az jut eszedbe, amit magad mögött hagysz majd, vagy az, ahogyan mások emlékeznek rád, ha már nem leszel. Ez az egyik lehetség, de van valami, ami ennél még nagyobb jelentség. Az Ige beszél róla, hogy kegyelmet gyjthetünk gyermekeinknek, az eljövend nemzedékeknek.

            Áldásokat és jóindulatot halmozhatsz fel, ha a jöv generációkra is kiható kiváló és hiteles életet élsz. Tudom, hogy ma azért vagyok áldott, mert a szüleim tisztelték Istent. A nagyszüleim is imádkoztak értem, és a kiválóság életét élték elttem.

            Azért tartasz ott, ahol tartasz, mert valaki áldozatot hozott. Valaki imádkozott. Valaki szolgált. És Isten azzal jutalmazza az illett, hogy az életedbe árasztja jóságát. Egyikünk sem magától jutott el odáig, ahol tart. A 2Timótheus 1:5-ben Pál apostol azt mondta: „Timótheus, az a hit, amit benned látok, elször nagyanyádban, Loisban lakozott, azután édesanyádban, Eunikében, és most benned is látom” (az angol alapján).

            Pál ezt mondja itt: „Timótheus, amit benned látok, nem veled kezddött. Azzal kezddött, hogy volt egy imádkozó nagymamád. Az életével tisztelte Istent. Kegyelmet halmozott fel, amit átadott az édesanyádnak, és most benned is látható. És az a jó hír, hogy veled sem ér véget. Nemzedékrl nemzedékre tovább örökldik.”

            Talán nem érzed úgy, hogy istenfélk örökségében részesültél, mert szüleid vagy nagyszüleid nem adták a napjaikat Istennek. De lehet, hogy annak a száz évvel ezeltt hátrahagyott örökségnek a termését aratod most, amit az ük-ükapád vagy más seid hagytak rád. k imádkoztak. Segítettek másokat. Az hitük, az kiváló életük ültette el a magot, és Isten most azzal jutalmazza meg ket, hogy segít neked gyzedelmes életet élni.

            A Szentírás elmondja Józsuénak és Izrael népének a történetét, akik egy nagy csatában harcoltak. Vezetjük, Mózes egy dombtetn állt, magasra tartva Isten botját. Amíg Mózes kezei a magasban voltak, Józsué és a nép gyzelemre állt. Amikor azonban elfáradt, és leeresztette a kezét, az ellenség fölébük kerekedett.

            Mózes felismerte, mi történik. Megkért néhány férfit, hogy tartsák a magasban a kezét. De szeretném valamire felhívni a figyelmedet. Józsué lent volt a csatatéren, és gyzött. Nem tudta, hogy csupán azért állt gyzelemre, mert Mózes ott a dombtetn feltartotta a kezét.

            Ha Mózes nem tette volna meg a maga részét, Józsué és a nép elvesztette volna a csatát. A nekünk szóló kihívás az: úgy éljünk, hogy másokat gyzelemre segítsünk. Minden meghozott helyes döntéseddel felemeled a kezedet. Megkönnyíted az utánad jövk dolgát. Ahányszor ellene állsz a kísértésnek, gyermekeid számára aratsz gyzelmet.

            Ahányszor kedves és tisztelettudó vagy, ahányszor megsegíted a szükségben lévket, ahányszor eljössz a gyülekezetbe, szolgálsz és adakozol, kegyelmet halmozol fel. Lehet, hogy a gyerekeidé lesz, lehet, hogy az unokáidé, de az is lehet, hogy száz év múlva lesz valakié a leszármazottaid közül, aki a te életed miatt fogja Isten jóságát megtapasztalni.
Gabriella CSODS GYGYULSA
2014-07-07 19:38


Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA

 Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA

 A videón láthatjátok, amint az ÚR Hatalmas ereje egy pillanat alatt meggyógyította Gabriellát 46 évnyi fájdalmas szenvedés után - csont TBC-bl, Lyme-kórból!!! A videón láthatjátok Jon Palmer pásztort (KCSGY - Gyr) is, tolmácsol, és Magyari László evangelistát, és Magyar László pásztort (KCSGY-Gyr) is!!!! HALLELUJAH!!! :) DICSSÉG AZ ÚRNAK!!!
Felkent vz
2014-07-07 17:55


 

 Kedves testvérek!

 Minden vasárnap az istentiszteleten, szolgálunk a felkent vízzel.


Bizonyságainkat megnézhetitek itt.
GONDOLATOK AZ EGSZSGRL S A GYGYULSRL
2011-03-01 15:12


GONDOLATOK AZ EGÉSZSÉGRL ÉS A GYÓGYULÁSRÓL.

 

Hségesen hallgatok Istenem az és Uram szavára és cselekszem akaratát, ami kedves a számára; figyelek parancsaira, megtartom rendeléseit: és Isten nem fogja hagyni, hogy a világban jelenlév betegségek és kórokozók rám támadjanak. az Úr, aki meggyógyít engem. (II. Mózes 15:26 alapján)

Szolgálom az Urat, Istenemet és megáldja a kenyeremet és vizemet, és távol tartja tlem a betegségeket. ( II. Mózes 23:25 alapján)

Mindig azon az úton járok,  melyet az Úr az én Istenem parancsolt nekem, hogy éljek és jól menjen dolgom és hosszú ideig élhessek örökségemben, melyet Krisztus által nyertem. (V. Mózes 5:33 alapján)

Az Úr szeret engem és megáld engem és megsokasít engem. Megáldja gyermekeimet és mindent, amim van. Az Úr elvesz tlem minden betegséget és nem hagyja, hogy  bármi baj vagy kór kerítsen hatalmába, ami csak a világon jelen van. (V. Mózes 7: 13-15 alapján)

Gondot fordítok rá, hogy engedelmeskedjek az én Uram, Istenem szavának, megtartom minden parancsát, amit parancsolt nekem és elbbre valóként kezel engem a föld minden nemzeténél. Mindezek az áldások beteljesednek rajtam és elérnek engem, mert engedelmeskedem az Úr az és Istenem szavának.

Áldott vagyok a városban és áldott vagyok az országban. Áldott méhemnek gyümölcse, áldott földemnek termése. (V. Mózes 28: 1-14 alapján )

Csak az Úr parancsolatainak engedelmeskedem.  Az Úr elvette rólam a betegség, szükség, nyomorúság, halál átkát. Tökéletesen egészséges vagyok, mert Krisztus megszabadított a törvény hatalma alól. ( Gal. 3:13 alapján)

Isten megrzi minden csontomat, egy sem töretik meg azokból. (Zsolt. 34:21 alapján)

Dicsérem az Urat, az én Istenemet, mert segít, hogy helyesen cselekedjek, az én Uram. (Zsolt. 42:11 alapján)

Isten megváltotta lelkemet a sírnak hatalmából és örökké élek, mert örök életem van Krisztusban (Zsolt. 49:15, 9 alapján)

A Te kegyelmed jobb az életnél. Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged szám (Zsolt. 63:4, 6 alapján)

Lelkem áldja az Urat, nem feledkezik meg semmi jótéteményérl, Isten megbocsájtja minden bnömet és meggyógyítja minden betegségemet. Napról-napra gondoskodik rólam szabadításom Istene. (Zsolt. 103:2,3; 68:20 alapján)

Nincsen beteg ember a családomban. (Zsolt. 105:37 alapján)

Lépes méz a kedves beszéd, amit szólok: édes lelkemnek és gyógyulás testemnek. (Péld. 16:24 alapján)