Szeretet Ervel – Er Szeretettel


Mai Ige
2015-06-03 15:14
A BKESSG BELS MUNKA "EZRT GY SZLTAM: MIRT IS NINCS SZRNYAM, MINT A GALAMBNAK, HOGY ELREPLHETNK, S NYUGTON LEHETNK?" (ZSOLTROK 55:7)

A zsoltáros azt írta: "Miért nincs szárnyam, mint a galambnak, hogy elrepülhetnék, és nyugton lehetnék?" Éreztél már valaha így? Sajnálom, de nincs menekvés! Bárhová mész - ....

Tovább »

 Mai IgeMegvallsok
2015-05-31 09:54
„KIHIRDETEM, hogy a hitemet cselekedetekkel is trstom. Nem leszek sem ttlen, sem kzmbs. Btor lpsekkel mutatom meg a hitemet, s haladok arrafel, amit Isten a szvemre helyezett. Hitem nem elrejtett, hanem lthat lesz. Tudom, hogy amikor Isten ltja a hitemet, megjelenik, s mulatba ejt dolgokat cselekszik. Ez az n megvallsom."

Az Igében szó esik egy béna férfiról. Egész nap otthon feküdt az ágyában. Egy nap meghallotta, hogy Jézus arra járt, és tanít. Négy barátját meggyzte, hogy az ágyával együtt vigyék el ahhoz a házhoz, amelyben Jézus beszélt.

            Amikor odaértek, nem tudtak bejutni, annyira nagy volt a tömeg. k minden tlük telhett megtettek, hogy bejussanak. Biztos vagyok benne, hogy nagyon elfáradtak. Biztos vagyok benne, hogy sajgott a hátuk, fájt a válluk. Teljesen hiába tették meg az egész utat. Micsoda csalódás! Micsoda kiábrándulás! Könnyen elcsüggedhettek és azt mondhatták volna: „Sajnos, nem lesz az egészbl semmi.”

            Nem úgy a béna: eltökélt volt. Szinte látom, ahogy a négy barát megfordult, hogy hazavigyék. viszont így szólt:

-                  -         Nem, nem! Még nem megyünk haza. Nem megyek haza, amíg meg nem történik a csodám.

Ez az ember megértette: akkor vagyunk a legközelebb a gyzelmünkhöz, amikor a legnagyobb ellenállással kell szembenéznünk. Sokan túlságosan könnyen feladják.

„Joel, én megpróbáltam, de azt mondták, nem lehet.”

„Megpróbáltam diplomát szerezni, de nem jutottam be a fiskolára.”

„Meg akartam venni azt a házat, de nem adtak hitelt.”

„El akartunk menni a gyülekezetbe, de nem volt hely a parkolóban.”

Ennél elszántabbnak kell lenned. A hozzáállásodban ezt mondd: „Sose adom fel.” Ha nem jutsz be az ajtón, miért nem próbálod meg az ablakon át? Ha nem megy az ablakon át, miért ne lennél elég merész ahhoz, hogy a tetn keresztül juss be? A bibliai történet fszereplje ezt tette.

      Azt mondta a barátainak:

-         Van egy ötletem. Vigyetek fel a tetre! Vágjatok rajta lyukat, és eresszetek le, hogy közvetlen közelrl láthassam Jézust.

Az akarat számára nincs akadály. A barátok leengedték az ágyán kucorgó bénát, és pontosan Jézus eltt helyezték el. A Márk 2:5-ben azt mondja az Ige: „Jézus pedig, azoknak hitét látva…”

      Ezt a kérdést teszem fel ma neked: Van-e olyant hited, amit Isten láthat? Teszel-e valami rendkívülit, hogy megmutasd Istennek: hiszel Benne? Nem elég imádkozni. Nem elég egyszeren hinni. Mint ennek az embernek, neked is tenned kell valamit, hogy bemutasd a hitedet.

Jézus ránézett az emberre, és így szólt:

-                 -         Kelj fel! Fogd az ágyadat és járj!

A béna azonnal fel is kelt. Felvette az ágyát. Tökéletes egészségben ment haza. De mindez akkor kezddött, amikor meg mert tenni valamit, amibl Isten megláthatta a hitét.

            Voltak abban a teremben mások is, de azok nem gyógyultak meg. Mi volt a különbség? Ez a férfi cselekedeteket társított a hitéhez. Isten olyan embereket keres, akiknek látja a hitét, nem csak hallja. Nemcsak hív, de látható hitet keres. Bemutatott hitet. Imádkozni egy dolog. Hinni is egy dolog. Ám ha Isten figyelmét igazán fel akarod hívni magadra, társítsd a hitedhez a megfelel cselekedeteket is.
Gabriella CSODS GYGYULSA
2014-07-07 19:38


Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA

 Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA

 A videón láthatjátok, amint az ÚR Hatalmas ereje egy pillanat alatt meggyógyította Gabriellát 46 évnyi fájdalmas szenvedés után - csont TBC-bl, Lyme-kórból!!! A videón láthatjátok Jon Palmer pásztort (KCSGY - Gyr) is, tolmácsol, és Magyari László evangelistát, és Magyar László pásztort (KCSGY-Gyr) is!!!! HALLELUJAH!!! :) DICSSÉG AZ ÚRNAK!!!
Felkent vz
2014-07-07 17:55


 

 Kedves testvérek!

 Minden vasárnap az istentiszteleten, szolgálunk a felkent vízzel.


Bizonyságainkat megnézhetitek itt.
GONDOLATOK AZ EGSZSGRL S A GYGYULSRL
2011-03-01 15:12


GONDOLATOK AZ EGÉSZSÉGRL ÉS A GYÓGYULÁSRÓL.

 

Hségesen hallgatok Istenem az és Uram szavára és cselekszem akaratát, ami kedves a számára; figyelek parancsaira, megtartom rendeléseit: és Isten nem fogja hagyni, hogy a világban jelenlév betegségek és kórokozók rám támadjanak. az Úr, aki meggyógyít engem. (II. Mózes 15:26 alapján)

Szolgálom az Urat, Istenemet és megáldja a kenyeremet és vizemet, és távol tartja tlem a betegségeket. ( II. Mózes 23:25 alapján)

Mindig azon az úton járok,  melyet az Úr az én Istenem parancsolt nekem, hogy éljek és jól menjen dolgom és hosszú ideig élhessek örökségemben, melyet Krisztus által nyertem. (V. Mózes 5:33 alapján)

Az Úr szeret engem és megáld engem és megsokasít engem. Megáldja gyermekeimet és mindent, amim van. Az Úr elvesz tlem minden betegséget és nem hagyja, hogy  bármi baj vagy kór kerítsen hatalmába, ami csak a világon jelen van. (V. Mózes 7: 13-15 alapján)

Gondot fordítok rá, hogy engedelmeskedjek az én Uram, Istenem szavának, megtartom minden parancsát, amit parancsolt nekem és elbbre valóként kezel engem a föld minden nemzeténél. Mindezek az áldások beteljesednek rajtam és elérnek engem, mert engedelmeskedem az Úr az és Istenem szavának.

Áldott vagyok a városban és áldott vagyok az országban. Áldott méhemnek gyümölcse, áldott földemnek termése. (V. Mózes 28: 1-14 alapján )

Csak az Úr parancsolatainak engedelmeskedem.  Az Úr elvette rólam a betegség, szükség, nyomorúság, halál átkát. Tökéletesen egészséges vagyok, mert Krisztus megszabadított a törvény hatalma alól. ( Gal. 3:13 alapján)

Isten megrzi minden csontomat, egy sem töretik meg azokból. (Zsolt. 34:21 alapján)

Dicsérem az Urat, az én Istenemet, mert segít, hogy helyesen cselekedjek, az én Uram. (Zsolt. 42:11 alapján)

Isten megváltotta lelkemet a sírnak hatalmából és örökké élek, mert örök életem van Krisztusban (Zsolt. 49:15, 9 alapján)

A Te kegyelmed jobb az életnél. Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged szám (Zsolt. 63:4, 6 alapján)

Lelkem áldja az Urat, nem feledkezik meg semmi jótéteményérl, Isten megbocsájtja minden bnömet és meggyógyítja minden betegségemet. Napról-napra gondoskodik rólam szabadításom Istene. (Zsolt. 103:2,3; 68:20 alapján)

Nincsen beteg ember a családomban. (Zsolt. 105:37 alapján)

Lépes méz a kedves beszéd, amit szólok: édes lelkemnek és gyógyulás testemnek. (Péld. 16:24 alapján)