Szeretet Erővel – Erő Szeretettel


Változás
2014-09-25 16:49
Időpontváltozás

 Az istentiszteletek időpontja megváltozott

Kettő istentiszteletet tartunk.

A kezdés időpontjai: délelőtt, 9.00.és 10.30.
Napi ige
2014-08-10 09:20
A MAI Ige "A mi fegyvereink nem ember alkotta eszközök, hanem szellemi fegyverek, amelyek Isten ereje által hatásosak! Ezekkel le tudunk rombolni minden büszke erődítményt." 2 Korintus 10:4

Lerombolni az erődítményt

"A mi fegyvereink nem ember alkotta eszközök, hanem szellemi fegyverek, amelyek Isten ereje által hatásosak! Ezekkel le tudunk rombolni minden büszke erődítményt."
2 Korintus 10:4

Az Írás azt mondja, hogy harc dúl az elménkben. A gondolataink irányítják a tetteinket, ezért az ellenség meg tesz minden tőle telhetőt azért, hogy a gondolataidat a rossz irányba terelje. Néha nem is a saját gondolataink tartanak vissza minket; néha azt hisszük, hogy mások talán negatív dolgokat mondtak rólunk. Ezek a szavak hasonlóak a magokhoz. Ha sokáig elidőzül velük, gyökeret eresztenek és valósággá válnak.

Az életben mindig lesznek olyanok, akik megmondják, hogy mit nem lehet véghezvinni és negatívan fognak beszélni.  Túl gyakran csatlakozunk ezekhez a bizonyos negatív szavakhoz és létrehozzuk azt, amit az Ige "erődítménynek" hív. Ez az erődítmény lehet egy rossz gondolat vagy tett, ami távolt tart minket Isten legjobb ígéreteitől. Ezt az erősséget úgy lehet legyőzni, hogy megtagadod a hazugságot, megbocsátasz valakinek és magadhoz ragadod Isten Igéjét. Más szavakkal élve: ki kell törölnöd a fejedből a negatív fájlt.

Miért nem készítesz ma egy leltárt a gondolataidról? Kérdezd meg magadtól: "Honnan jöttek ezek a gondolatok? Egyeznek azzal, amit Isten Igéje mond rólam?". Rombold le ezeket a negatív erődítményeket és válaszd inkább Isten igazságát, hogy az lehess, aminek Isten elhívott!

Ima a mai napra:
Atyám, ma visszautasítom a negatív gondolatokat. Megtagadom a múltbéli hazugságokat. Megtörök minden erősséget a Te Szavad erejét használva és megragadom az Igazságodat, ami szabaddá tesz Jézus nevében. Ámen


Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA
2014-07-07 19:38


Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA

 Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA

 A videón láthatjátok, amint az ÚR Hatalmas ereje egy pillanat alatt meggyógyította Gabriellát 46 évnyi fájdalmas szenvedés után - csont TBC-ből, Lyme-kórból!!! A videón láthatjátok Jon Palmer pásztort (KCSGY - Győr) is, ő tolmácsol, és Magyari László evangelistát, és Magyar László pásztort (KCSGY-Győr) is!!!! HALLELUJAH!!! :) DICSŐSÉG AZ ÚRNAK!!!
Felkent víz
2014-07-07 17:55


 

 Kedves testvérek!

 Minden vasárnap az istentiszteleten, szolgálunk a felkent vízzel.


Bizonyságainkat megnézhetitek itt.
ELITE ANGOL NYELVŰ ÓVODA
2014-07-07 17:33
Új tanárokat és tanítókat keresünk...

 

ELITE ANGOL NYELVŰ ÓVODA INDUL SZEPTEMBERTŐL A NOÉ BÁRKÁBAN

Noah's Ark View 1
Noah's Ark View 2
Noah's Ark View 3
Noah's Ark View 4
Noah's Ark View 5
   

The Ark Rainbow Hills Kindergarten   

Angolovi.hu

 

Új tanárokat és tanítókat keresünk, főleg frissdiplomásokat.
Native speaker angoltanárokat, ill. native speaker jellegű, hangzású angoltanítókat az elite angolóvodákba.

 

 

álláslehetőség

 
GONDOLATOK AZ EGÉSZSÉGRŐL ÉS A GYÓGYULÁSRÓL
2011-03-01 15:12


GONDOLATOK AZ EGÉSZSÉGRŐL ÉS A GYÓGYULÁSRÓL.

 

Hűségesen hallgatok Istenem az és Uram szavára és cselekszem akaratát, ami kedves a számára; figyelek parancsaira, megtartom rendeléseit: és Isten nem fogja hagyni, hogy a világban jelenlévő betegségek és kórokozók rám támadjanak. Ő az Úr, aki meggyógyít engem. (II. Mózes 15:26 alapján)

Szolgálom az Urat, Istenemet és Ő megáldja a kenyeremet és vizemet, és távol tartja tőlem a betegségeket. ( II. Mózes 23:25 alapján)

Mindig azon az úton járok,  melyet az Úr az én Istenem parancsolt nekem, hogy éljek és jól menjen dolgom és hosszú ideig élhessek örökségemben, melyet Krisztus által nyertem. (V. Mózes 5:33 alapján)

Az Úr szeret engem és megáld engem és megsokasít engem. Megáldja gyermekeimet és mindent, amim van. Az Úr elvesz tőlem minden betegséget és nem hagyja, hogy  bármi baj vagy kór kerítsen hatalmába, ami csak a világon jelen van. (V. Mózes 7: 13-15 alapján)

Gondot fordítok rá, hogy engedelmeskedjek az én Uram, Istenem szavának, megtartom minden parancsát, amit parancsolt nekem és ő előbbre valóként kezel engem a föld minden nemzeténél. Mindezek az áldások beteljesednek rajtam és elérnek engem, mert engedelmeskedem az Úr az és Istenem szavának.

Áldott vagyok a városban és áldott vagyok az országban. Áldott méhemnek gyümölcse, áldott földemnek termése. (V. Mózes 28: 1-14 alapján )

Csak az Úr parancsolatainak engedelmeskedem.  Az Úr elvette rólam a betegség, szükség, nyomorúság, halál átkát. Tökéletesen egészséges vagyok, mert Krisztus megszabadított a törvény hatalma alól. ( Gal. 3:13 alapján)

Isten megőrzi minden csontomat, egy sem töretik meg azokból. (Zsolt. 34:21 alapján)

Dicsérem az Urat, az én Istenemet, mert ő segít, hogy helyesen cselekedjek, Ő az én Uram. (Zsolt. 42:11 alapján)

Isten megváltotta lelkemet a sírnak hatalmából és örökké élek, mert örök életem van Krisztusban (Zsolt. 49:15, 9 alapján)

A Te kegyelmed jobb az életnél. Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged szám (Zsolt. 63:4, 6 alapján)

Lelkem áldja az Urat, nem feledkezik meg semmi jótéteményéről, Isten megbocsájtja minden bűnömet és meggyógyítja minden betegségemet. Napról-napra gondoskodik rólam szabadításom Istene. (Zsolt. 103:2,3; 68:20 alapján)

Nincsen beteg ember a családomban. (Zsolt. 105:37 alapján)

Lépes méz a kedves beszéd, amit szólok: édes lelkemnek és gyógyulás testemnek. (Péld. 16:24 alapján)