Szeretet Ervel – Er Szeretettel


Mai Ige
2015-06-03 15:14
MARADNI, AMIKOR MENNI SZERETNL (1) "Amit teht az Isten egybekttt, ember el ne vlassza." (Mrk 10:9)

Nem minden kapcsolatot lehet megmenteni. Ha fizikai bántalmazás vagy lelki terror fenyegeti gyermekedet, vagy saját ...

 

Tovább »

 
 Mai IgeMegvallsok
2015-05-31 09:54
„KIHIRDETEM, hogy nem csupn egy tll leszek. Gyarapodni fogok! Minden utamba kerl nehzsg ellenre sikerrel haladok elre. Tudom, hogy minden akadly egy j lendlet eszkze. Nem rekedek meg, nem adom fel az lmaimat, nem feneklek meg ott, ahol most vagyok. Tudom, hogy Isten jindulatnak egyetlen rintse mindent megvltoztathat. Kszen llok az ldsok vre, a gyarapods vre! Ez az n megvallsom."

Az emberek egy része bezárja magát a túlél gondolkodásmódba, ahelyett hogy a bvelkedés gondolkodását sajátítani el. Olyan sok rossz hírt látnak a híradóban, hogy kijelentik: „Minden olyan rosszul alakul! Hogy is fogom túlélni?”

Az ember képes bebeszélni magának a túlélést, én pedig most a bvelkedést akarom bebeszélni neked. Tudom, hogy bölcsen kell felhasználni, amit Isten nekünk adott. De azt nem hiszem, hogy vissza kellene vonulnunk arra a pontra, ahol már nem követjük az álmainkat, és nem várunk gyarapodást meg jóindulatot. Nem gondolom, hogy csak ki kell valahogy bírnunk, kapaszkodni, hogy le ne essünk. Ez a túlél gondolkodásmód. 

Emlékezz; ahogy Isten vette azt a kenyeret és a két halat, és megsokszorozta, hogy több ezer embert jóllakasson, azt is meg tudja sokszorozni, amivel te rendelkezel. Meg tudja sokszorozni az iddet, hogy többet tudj elvégezni. Meg tudja sokszorozni a bölcsességedet, és segíteni tud jobb döntéseket hozni. 

Isten tökéletesen ura a helyzetnek. Amikor nehéz idk jönnek, ne kucorodj le, ne mondd: „Ó, annyira rossz minden! Csak kibírjam még ezt az évet!”

Ne tedd ezt, inkább állj a sarkadra, és mondd: „Nem csak a túlélésre játszom. Bvelkedni fogok. A nehézség ellenére is bségben fogok élni.”

Egy fiatalasszony elmondta nekem, hogy a házasságában hosszú ideig küszködött. Minden tle telhett megtett, hogy megmentse, mégsem mködött. Azt mondta: „De legalább túléltem, Joel.” Örült, hogy egyáltalán kibírta, de látszott, hogy a szél már nincs a vitorlájában. Gyönyör lány volt, de kialudt a tüze. Kihunyt a szemébl a szikra.

Azt mondtam neki is, amit most neked: Kibírtad, de nem maradhatsz ebben a túlél gondolkodásmódban. Isten új korszakokat tartogat a számodra. Új ajtókat akar nyitni eltted. Azt akarja, hogy az életed következ része jobb legyen, mint az elz. 

A túlél gondolkodásmód megakadályozza, hogy átvedd Isten legjobb ajándékait. Rázd le magadról, és mondd: „Istenem, megígérted, hogy amit az ártásomra szántak, Te a javamra fordítod. Lehet, hogy megjártam a tüzet, az éhínséget, az árvizet, de tudom, hogy eljött a Te jóindulatod ideje. Eljött az id, hogy jóságodból még többet tapasztaljak az életemben.”

Tarts ki a hitben! Azt akarom, hogy arra készülj: Isten nagyszer módon ad neked gyarapodást. Készülj fel arra, hogy ez lesz mind közül a legjobb éved!
Gabriella CSODS GYGYULSA
2014-07-07 19:38


Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA

 Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA

 A videón láthatjátok, amint az ÚR Hatalmas ereje egy pillanat alatt meggyógyította Gabriellát 46 évnyi fájdalmas szenvedés után - csont TBC-bl, Lyme-kórból!!! A videón láthatjátok Jon Palmer pásztort (KCSGY - Gyr) is, tolmácsol, és Magyari László evangelistát, és Magyar László pásztort (KCSGY-Gyr) is!!!! HALLELUJAH!!! :) DICSSÉG AZ ÚRNAK!!!
Felkent vz
2014-07-07 17:55


 

 Kedves testvérek!

 Minden vasárnap az istentiszteleten, szolgálunk a felkent vízzel.


Bizonyságainkat megnézhetitek itt.
GONDOLATOK AZ EGSZSGRL S A GYGYULSRL
2011-03-01 15:12


GONDOLATOK AZ EGÉSZSÉGRL ÉS A GYÓGYULÁSRÓL.

 

Hségesen hallgatok Istenem az és Uram szavára és cselekszem akaratát, ami kedves a számára; figyelek parancsaira, megtartom rendeléseit: és Isten nem fogja hagyni, hogy a világban jelenlév betegségek és kórokozók rám támadjanak. az Úr, aki meggyógyít engem. (II. Mózes 15:26 alapján)

Szolgálom az Urat, Istenemet és megáldja a kenyeremet és vizemet, és távol tartja tlem a betegségeket. ( II. Mózes 23:25 alapján)

Mindig azon az úton járok,  melyet az Úr az én Istenem parancsolt nekem, hogy éljek és jól menjen dolgom és hosszú ideig élhessek örökségemben, melyet Krisztus által nyertem. (V. Mózes 5:33 alapján)

Az Úr szeret engem és megáld engem és megsokasít engem. Megáldja gyermekeimet és mindent, amim van. Az Úr elvesz tlem minden betegséget és nem hagyja, hogy  bármi baj vagy kór kerítsen hatalmába, ami csak a világon jelen van. (V. Mózes 7: 13-15 alapján)

Gondot fordítok rá, hogy engedelmeskedjek az én Uram, Istenem szavának, megtartom minden parancsát, amit parancsolt nekem és elbbre valóként kezel engem a föld minden nemzeténél. Mindezek az áldások beteljesednek rajtam és elérnek engem, mert engedelmeskedem az Úr az és Istenem szavának.

Áldott vagyok a városban és áldott vagyok az országban. Áldott méhemnek gyümölcse, áldott földemnek termése. (V. Mózes 28: 1-14 alapján )

Csak az Úr parancsolatainak engedelmeskedem.  Az Úr elvette rólam a betegség, szükség, nyomorúság, halál átkát. Tökéletesen egészséges vagyok, mert Krisztus megszabadított a törvény hatalma alól. ( Gal. 3:13 alapján)

Isten megrzi minden csontomat, egy sem töretik meg azokból. (Zsolt. 34:21 alapján)

Dicsérem az Urat, az én Istenemet, mert segít, hogy helyesen cselekedjek, az én Uram. (Zsolt. 42:11 alapján)

Isten megváltotta lelkemet a sírnak hatalmából és örökké élek, mert örök életem van Krisztusban (Zsolt. 49:15, 9 alapján)

A Te kegyelmed jobb az életnél. Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged szám (Zsolt. 63:4, 6 alapján)

Lelkem áldja az Urat, nem feledkezik meg semmi jótéteményérl, Isten megbocsájtja minden bnömet és meggyógyítja minden betegségemet. Napról-napra gondoskodik rólam szabadításom Istene. (Zsolt. 103:2,3; 68:20 alapján)

Nincsen beteg ember a családomban. (Zsolt. 105:37 alapján)

Lépes méz a kedves beszéd, amit szólok: édes lelkemnek és gyógyulás testemnek. (Péld. 16:24 alapján)