Szeretet Erővel – Erő Szeretettel


Mai Ige
2015-06-03 15:14
A MINTÁK FONTOSSÁGA A HÁZASSÁGBAN "Ügyelj, hogy arra a mintára készíttesd, amit a hegyen láttál!" (2Mózes 25:40)

Mi egyes esetekre összpontosítunk, de Isten, aki a teljes képet látja, a mintákra figyel. Ő...

Tovább »

 
 Mai IgeMegvallások
2015-05-31 09:54
„KIHIRDETEM, hogy Isten felgyorsítja életemre vonatkozó tervét, ahogy Belé vetem a bizalmamat. Gyorsabban valósítom meg álmaimat, mint ahogy ezt lehetségesnek gondoltam. Nem fog évekig tartani egy akadály legyőzése, az adósságból való kikerülés vagy a megfelelő személlyel való találkozás. Isten gyorsabban tesz meg dolgokat, mint korábban. Hamarabb ad győzelmet, mint gondolnám. Áldásai évekkel röpítenek előre. Ez az én megvallásom."

Első nyilvános csodájaként Jézus egy esküvőn borrá változtatta a vizet. A hosszú ünneplés alatt a házigazdának elfogyott a bora. Mária odament Jézushoz, és elmondta neki, mi a helyzet.

-                    -       Anyám, ezt most miért mondod nekem? Semmit sem tehetek – jelentette ki Jézus. – Még nem jött el az én időm.

El tudom képzelni, hogy Mária elmosolyodott, és azt mondta a szolgáknak:

-                   -        Tegyetek nekem egy szívességet! Bármit is mond, aszerint cselekedjetek!

Mária tudta, mire képes Jézus.

Volt a közelben hat kőedény. Mindegyikbe körülbelül száz liter víz fért.

-                  -         Töltsétek meg a korsókat vízzel! – mondta Jézus a szolgáknak.

Megtöltötték.

Aztán azt mondta:

-                   -        Most merítsetek a vízből – amely addigra borrá változott -, és vigyetek belőle a násznagynak!

Amikor a násznagy megízlelte a bort, odahívta a vőlegényt is, és így dicsérte:

-                  -         Ez bámulatos! A legtöbb ember először a legjobb borát szolgálja fel, és miután a vendégek már sokat ittak, és nincs más, akkor hozza elő az olcsó borát. Te pedig éppen az ellenkezőjét tetted. A legjobb bort tartogattad a végére.

Olvastam a borkészítésről. Hosszú folyamat, és természetesen azzal kezdődik, hogy elültetik a magokat. Ezután a szőlőtő évekig növekszik, mire gyümölcs is terem rajta. Amikor a szőlőszemek kifejlődnek, érettek és éppen jók, le kell szüretelni és fel kell dolgozni a szőlőt, hogy bor legyen belőle. Általában három-öt év telik el, mire az első bor palackba kerül. És ez csak átlagos minőségű bor. A jobb minőségű bor elkészítése öt-hét évet is igénybe vesz. A minőség, a megnövelt érték érdekében az érlelés akár évtizedekbe is beletelhet.

Gyakran a húsz-harminc éves bor a legjobb. Első nyilvános csodája során Jézus mégis a pillanat törtrésze alatt állított elő kiváló minőségű bort, ami normális esetben évtizedekbe telik. Ha tehát az aggaszt, hogy nem lesz időd álmaid és céljaid beteljesítésére, emlékezz – éppúgy, ahogy Jézus felgyorsította a borkészítés folyamatát -, Isten a másodperc törtrésze alatt képes elvégezni azt, ami neked sok évedbe telne.

Lehet, hogy normális esetben húsz évet venne igénybe, hogy kifizesd a házadat. De az a jó hír, hogy Isten otthon van a gyorsítási szakmában. Adhat olyan áttörést, amely harminc évvel repít előre. Borrá tudja változtatni a vizedet.

Bátorodjál, Isten, akinek szolgálunk, tudja, hogyan gyorsítsa fel a természetes folyamatokat. Messzebbre tud eljuttatni, és gyorsabban, mint azt valaha is képzelnéd.
Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA
2014-07-07 19:38


Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA

 Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA

 A videón láthatjátok, amint az ÚR Hatalmas ereje egy pillanat alatt meggyógyította Gabriellát 46 évnyi fájdalmas szenvedés után - csont TBC-ből, Lyme-kórból!!! A videón láthatjátok Jon Palmer pásztort (KCSGY - Győr) is, ő tolmácsol, és Magyari László evangelistát, és Magyar László pásztort (KCSGY-Győr) is!!!! HALLELUJAH!!! :) DICSŐSÉG AZ ÚRNAK!!!
Felkent víz
2014-07-07 17:55


 

 Kedves testvérek!

 Minden vasárnap az istentiszteleten, szolgálunk a felkent vízzel.


Bizonyságainkat megnézhetitek itt.
GONDOLATOK AZ EGÉSZSÉGRŐL ÉS A GYÓGYULÁSRÓL
2011-03-01 15:12


GONDOLATOK AZ EGÉSZSÉGRŐL ÉS A GYÓGYULÁSRÓL.

 

Hűségesen hallgatok Istenem az és Uram szavára és cselekszem akaratát, ami kedves a számára; figyelek parancsaira, megtartom rendeléseit: és Isten nem fogja hagyni, hogy a világban jelenlévő betegségek és kórokozók rám támadjanak. Ő az Úr, aki meggyógyít engem. (II. Mózes 15:26 alapján)

Szolgálom az Urat, Istenemet és Ő megáldja a kenyeremet és vizemet, és távol tartja tőlem a betegségeket. ( II. Mózes 23:25 alapján)

Mindig azon az úton járok,  melyet az Úr az én Istenem parancsolt nekem, hogy éljek és jól menjen dolgom és hosszú ideig élhessek örökségemben, melyet Krisztus által nyertem. (V. Mózes 5:33 alapján)

Az Úr szeret engem és megáld engem és megsokasít engem. Megáldja gyermekeimet és mindent, amim van. Az Úr elvesz tőlem minden betegséget és nem hagyja, hogy  bármi baj vagy kór kerítsen hatalmába, ami csak a világon jelen van. (V. Mózes 7: 13-15 alapján)

Gondot fordítok rá, hogy engedelmeskedjek az én Uram, Istenem szavának, megtartom minden parancsát, amit parancsolt nekem és ő előbbre valóként kezel engem a föld minden nemzeténél. Mindezek az áldások beteljesednek rajtam és elérnek engem, mert engedelmeskedem az Úr az és Istenem szavának.

Áldott vagyok a városban és áldott vagyok az országban. Áldott méhemnek gyümölcse, áldott földemnek termése. (V. Mózes 28: 1-14 alapján )

Csak az Úr parancsolatainak engedelmeskedem.  Az Úr elvette rólam a betegség, szükség, nyomorúság, halál átkát. Tökéletesen egészséges vagyok, mert Krisztus megszabadított a törvény hatalma alól. ( Gal. 3:13 alapján)

Isten megőrzi minden csontomat, egy sem töretik meg azokból. (Zsolt. 34:21 alapján)

Dicsérem az Urat, az én Istenemet, mert ő segít, hogy helyesen cselekedjek, Ő az én Uram. (Zsolt. 42:11 alapján)

Isten megváltotta lelkemet a sírnak hatalmából és örökké élek, mert örök életem van Krisztusban (Zsolt. 49:15, 9 alapján)

A Te kegyelmed jobb az életnél. Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged szám (Zsolt. 63:4, 6 alapján)

Lelkem áldja az Urat, nem feledkezik meg semmi jótéteményéről, Isten megbocsájtja minden bűnömet és meggyógyítja minden betegségemet. Napról-napra gondoskodik rólam szabadításom Istene. (Zsolt. 103:2,3; 68:20 alapján)

Nincsen beteg ember a családomban. (Zsolt. 105:37 alapján)

Lépes méz a kedves beszéd, amit szólok: édes lelkemnek és gyógyulás testemnek. (Péld. 16:24 alapján)