Szeretet Ervel – Er Szeretettel


Mai Ige
2015-06-03 15:14
A SZLI HIVATS MTOSZAI (2) "Boldog az az ember..." (Zsoltrok 127:5)

Íme, két tévedés a szüli hivatásról:

1) A jó szülknek jó gyermekei vannak. Bárcsak ...

Tovább »

 Mai IgeMegvallsok
2015-05-31 09:54
„KIHIRDETEM, hogy fel vagyok ksztve minden j cselekedetre, amelyeket Isten tervezett a szmomra. A vilgegyetem Teremtje kent fel s tett kpess engem. Minden ktelk, minden korlt(ozs) letretik rlam. Eljtt a ragyogsom ideje. Magasabbra emelkedem, minden akadlyt legyzk, s sosem ltott mdon tapasztalom meg a gyzelmet! Ez az n megvallsom."

Isten mindazzal ellátott és mindarra képessé tett, amire szükséged van. Nem kell küszködnöd és a dolgok elidézésével próbálkoznod. Már benned van az er, a találékonyság, az ötletek. Isten már felsorakoztatta a megfelel embereket. Már megadta a szükséges elmenetelt azzal, hogy felkent olajával, áldásával és kegyelmével.

            Gyerekkoromban a tengerparton fociztunk a barátaimmal. Akkoriban leégés ellen Hawaii Tropic napolajjal kentem magam, de kiderült, hogy ez a játékban is segítségemre van. Egyébként is elég gyors vagyok, de ezzel az olajjal együtt senki nem bírt el velem. Kétszer akkora fiúk próbáltak elcsípni, mint amekkora én voltam, de én minduntalan kisiklottam a kezeik közül. Volt egy nagy elnyöm. Az olaj.

            Ha kenet alatt járunk, ugyanez a helyzet: azok a dolgok, amik le kellene, hogy terítsenek, nem vesznek ert rajtad. Lehet, hogy felmondtak neked. Ettl el kellene csüggedned, de te inkább megmaradsz a hitben, és végül jobb állást találsz.

            Lehet, hogy a csüggedésed oka az, hogy egy kapcsolat véget ért. Meg kellene keseredned, de te ehelyett megállsz a hitben, és Isten megnyit eltted egy új ajtót, egy jobb kapcsolathoz.

            Amikor megpróbálnak az idk, emlékeztesd magad: „Erre megkaptam a kenetet. Nem leszek negatív. Nem veszítem el az örömömet. Megmaradok a dicséretben. Tudom, hogy Isten e fölött is Úr, és hiszem, hogy amit a káromra szántak, a javamra tudja fordítani.”

            Ha így teszel, akkor egy nap, amikor visszatekintesz az életedre, rájössz, hogy a nehéz idkön Isten kenete által tudtál áthaladni. adott ert, amikor azt hitted, nem tudsz tovább menni. adott örömet, amikor el kellett volna csüggedned. Kinyitott egy ajtót, amikor nem láttál kiutat. Most visszatekinthetsz, és velem együtt mondhatod: „Hová jutottam volna Isten jósága nélkül az életemben?”
Gabriella CSODS GYGYULSA
2014-07-07 19:38


Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA

 Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA

 A videón láthatjátok, amint az ÚR Hatalmas ereje egy pillanat alatt meggyógyította Gabriellát 46 évnyi fájdalmas szenvedés után - csont TBC-bl, Lyme-kórból!!! A videón láthatjátok Jon Palmer pásztort (KCSGY - Gyr) is, tolmácsol, és Magyari László evangelistát, és Magyar László pásztort (KCSGY-Gyr) is!!!! HALLELUJAH!!! :) DICSSÉG AZ ÚRNAK!!!
Felkent vz
2014-07-07 17:55


 

 Kedves testvérek!

 Minden vasárnap az istentiszteleten, szolgálunk a felkent vízzel.


Bizonyságainkat megnézhetitek itt.
GONDOLATOK AZ EGSZSGRL S A GYGYULSRL
2011-03-01 15:12


GONDOLATOK AZ EGÉSZSÉGRL ÉS A GYÓGYULÁSRÓL.

 

Hségesen hallgatok Istenem az és Uram szavára és cselekszem akaratát, ami kedves a számára; figyelek parancsaira, megtartom rendeléseit: és Isten nem fogja hagyni, hogy a világban jelenlév betegségek és kórokozók rám támadjanak. az Úr, aki meggyógyít engem. (II. Mózes 15:26 alapján)

Szolgálom az Urat, Istenemet és megáldja a kenyeremet és vizemet, és távol tartja tlem a betegségeket. ( II. Mózes 23:25 alapján)

Mindig azon az úton járok,  melyet az Úr az én Istenem parancsolt nekem, hogy éljek és jól menjen dolgom és hosszú ideig élhessek örökségemben, melyet Krisztus által nyertem. (V. Mózes 5:33 alapján)

Az Úr szeret engem és megáld engem és megsokasít engem. Megáldja gyermekeimet és mindent, amim van. Az Úr elvesz tlem minden betegséget és nem hagyja, hogy  bármi baj vagy kór kerítsen hatalmába, ami csak a világon jelen van. (V. Mózes 7: 13-15 alapján)

Gondot fordítok rá, hogy engedelmeskedjek az én Uram, Istenem szavának, megtartom minden parancsát, amit parancsolt nekem és elbbre valóként kezel engem a föld minden nemzeténél. Mindezek az áldások beteljesednek rajtam és elérnek engem, mert engedelmeskedem az Úr az és Istenem szavának.

Áldott vagyok a városban és áldott vagyok az országban. Áldott méhemnek gyümölcse, áldott földemnek termése. (V. Mózes 28: 1-14 alapján )

Csak az Úr parancsolatainak engedelmeskedem.  Az Úr elvette rólam a betegség, szükség, nyomorúság, halál átkát. Tökéletesen egészséges vagyok, mert Krisztus megszabadított a törvény hatalma alól. ( Gal. 3:13 alapján)

Isten megrzi minden csontomat, egy sem töretik meg azokból. (Zsolt. 34:21 alapján)

Dicsérem az Urat, az én Istenemet, mert segít, hogy helyesen cselekedjek, az én Uram. (Zsolt. 42:11 alapján)

Isten megváltotta lelkemet a sírnak hatalmából és örökké élek, mert örök életem van Krisztusban (Zsolt. 49:15, 9 alapján)

A Te kegyelmed jobb az életnél. Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged szám (Zsolt. 63:4, 6 alapján)

Lelkem áldja az Urat, nem feledkezik meg semmi jótéteményérl, Isten megbocsájtja minden bnömet és meggyógyítja minden betegségemet. Napról-napra gondoskodik rólam szabadításom Istene. (Zsolt. 103:2,3; 68:20 alapján)

Nincsen beteg ember a családomban. (Zsolt. 105:37 alapján)

Lépes méz a kedves beszéd, amit szólok: édes lelkemnek és gyógyulás testemnek. (Péld. 16:24 alapján)