Szeretet Erővel – Erő Szeretettel


Mai Ige
2015-06-03 15:14
ISTEN MUNKAMÓDSZERE (2) "Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet Ékes-kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől." (ApCsel 3:2)

 A Bibliában ezt olvassuk: "Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a ...

Tovább »

 
 Mai IgeMegvallások
2015-05-31 09:54
„KIHIRDETEM, hogy váratlan áldásoknak nézek elébe. Az „épp hogy elég” szintjéről el fogok jutni oda, hogy az „elégnél is többel” rendelkezem. Isten természetfeletti ajtókat nyit meg előttem. Beszélni fog rólam a megfelelő embereknek. Meglátom az Efézus 3:20 megvalósulását – a rendkívülien túláradó és mindent felülmúló jóindulatot és növekedést az életemben. Ez az én megvallásom."

Samuel barátom mindig is arról álmodott, hogy saját vállalkozást indít. Évről évre hűséges volt a munkaadójához, mindig jót tett valakivel; nem csupán bátorította az embereket, hanem meg is szerelt dolgokat a házukban, vagy kivitte őket a repülőtérre. Adakozó szellem lakik benne.

            Egyszer egy másik barátja meghívta vacsorára. Samuel azt hitte, csak a régi szép időket fogják felemlegetni, ám a barátja üzleti javaslattal állt elő. Már volt egy nagyon sikeres vállalkozása, de valami újat is el akart kezdeni. Samuel azt hitte, a tanácsát akarja kérni, vagy talán bátorítást. A barát ehelyett azt mondta:

-                   -    Nem, nem csak ennyiről van szó. Azt akarom, hogy az üzlettársam legyél, és fele-fele arányban osztozzunk.

Samuel barátommal madarat lehetett volna fogatni.

-                 -         Szívesen megtenném, de nem rendelkezem olyan anyagi alapokkal, mint te – mondta. – Nem tudok ötven százalékot befektetni.

-                 -    Emiatt ne fájjon a fejed! Nincs szükségem tőled tőkére – mondta az üzletember. – Az a része rendben van. Csak meg akarlak áldani, mert te mindig olyan jó voltál hozzám.

Samuel most egy gyarapodó vállalkozás társtulajdonosa. Álma valóra vált. Mi volt ez? Életében elérkezett a jóindulat ideje, amelyet Isten már jó előre elkészített a számára.

Az ölébe pottyant egy vállalkozás. Isten ugyanígy bámulatos dolgokat tartogat a jövődben a te számodra is. Szélesebbre tárja előtted az ajtókat, mint ahogy lehetségesnek gondoltad. Képzeletedet felülmúló lehetőséget hozhat az utadba. Talán azt gondolod, ennél többre nem vagy képes, vagy hogy az álmaid soha nem válnak valóra, a házad soha nem lesz kifizetve, és semmit sem hagysz majd a gyerekeidre. De nem tudod, mint mondott ki veled kapcsolatban Isten. Nem tudod, milyen hihetetlen dolgokat készített el neked az Úr.

A Biblia beszél arról, hogyan jutalmazza Isten a hűségességet. A Máté 25:21 azt mondja, hogy amikor hűségesek vagyunk a kicsi dolgokban, Isten nagyobbakat bíz majd ránk. Amikor hűséges maradsz, hiszem, hogy a jutalmad már érkezőben.

Isten megjutalmazza azokat, akik keresik Őt. Ha te hűséges vagy és Őt szolgálod, Isten azt mondja: „A fizetség már úton van.” Hamarosan felszabadítja jóindulatát, amelyet már elkészített a számodra. Istennek ehhez csak annyit kell tennie, hogy szól egy személynek – és az egész életed jobbra fordul.
Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA
2014-07-07 19:38


Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA

 Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA

 A videón láthatjátok, amint az ÚR Hatalmas ereje egy pillanat alatt meggyógyította Gabriellát 46 évnyi fájdalmas szenvedés után - csont TBC-ből, Lyme-kórból!!! A videón láthatjátok Jon Palmer pásztort (KCSGY - Győr) is, ő tolmácsol, és Magyari László evangelistát, és Magyar László pásztort (KCSGY-Győr) is!!!! HALLELUJAH!!! :) DICSŐSÉG AZ ÚRNAK!!!
Felkent víz
2014-07-07 17:55


 

 Kedves testvérek!

 Minden vasárnap az istentiszteleten, szolgálunk a felkent vízzel.


Bizonyságainkat megnézhetitek itt.
GONDOLATOK AZ EGÉSZSÉGRŐL ÉS A GYÓGYULÁSRÓL
2011-03-01 15:12


GONDOLATOK AZ EGÉSZSÉGRŐL ÉS A GYÓGYULÁSRÓL.

 

Hűségesen hallgatok Istenem az és Uram szavára és cselekszem akaratát, ami kedves a számára; figyelek parancsaira, megtartom rendeléseit: és Isten nem fogja hagyni, hogy a világban jelenlévő betegségek és kórokozók rám támadjanak. Ő az Úr, aki meggyógyít engem. (II. Mózes 15:26 alapján)

Szolgálom az Urat, Istenemet és Ő megáldja a kenyeremet és vizemet, és távol tartja tőlem a betegségeket. ( II. Mózes 23:25 alapján)

Mindig azon az úton járok,  melyet az Úr az én Istenem parancsolt nekem, hogy éljek és jól menjen dolgom és hosszú ideig élhessek örökségemben, melyet Krisztus által nyertem. (V. Mózes 5:33 alapján)

Az Úr szeret engem és megáld engem és megsokasít engem. Megáldja gyermekeimet és mindent, amim van. Az Úr elvesz tőlem minden betegséget és nem hagyja, hogy  bármi baj vagy kór kerítsen hatalmába, ami csak a világon jelen van. (V. Mózes 7: 13-15 alapján)

Gondot fordítok rá, hogy engedelmeskedjek az én Uram, Istenem szavának, megtartom minden parancsát, amit parancsolt nekem és ő előbbre valóként kezel engem a föld minden nemzeténél. Mindezek az áldások beteljesednek rajtam és elérnek engem, mert engedelmeskedem az Úr az és Istenem szavának.

Áldott vagyok a városban és áldott vagyok az országban. Áldott méhemnek gyümölcse, áldott földemnek termése. (V. Mózes 28: 1-14 alapján )

Csak az Úr parancsolatainak engedelmeskedem.  Az Úr elvette rólam a betegség, szükség, nyomorúság, halál átkát. Tökéletesen egészséges vagyok, mert Krisztus megszabadított a törvény hatalma alól. ( Gal. 3:13 alapján)

Isten megőrzi minden csontomat, egy sem töretik meg azokból. (Zsolt. 34:21 alapján)

Dicsérem az Urat, az én Istenemet, mert ő segít, hogy helyesen cselekedjek, Ő az én Uram. (Zsolt. 42:11 alapján)

Isten megváltotta lelkemet a sírnak hatalmából és örökké élek, mert örök életem van Krisztusban (Zsolt. 49:15, 9 alapján)

A Te kegyelmed jobb az életnél. Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged szám (Zsolt. 63:4, 6 alapján)

Lelkem áldja az Urat, nem feledkezik meg semmi jótéteményéről, Isten megbocsájtja minden bűnömet és meggyógyítja minden betegségemet. Napról-napra gondoskodik rólam szabadításom Istene. (Zsolt. 103:2,3; 68:20 alapján)

Nincsen beteg ember a családomban. (Zsolt. 105:37 alapján)

Lépes méz a kedves beszéd, amit szólok: édes lelkemnek és gyógyulás testemnek. (Péld. 16:24 alapján)