Szeretet Ervel – Er Szeretettel


Mai Ige
2015-06-03 15:14
A SZPSG BELLRL FAKAD "rmre derlnek, kik rtekintenek, nem pirul az arcuk." (Zsoltrok 34:6)

Azt mondják, hogy a szépség a szemléln múlik, de nem érdemes éveket pazarolni arra, hogy ...

Tovább »

 Mai IgeMegvallsok
2015-05-31 09:54
„KIHIRDETEM, hogy szavaimat arra fogom hasznlni, hogy megldjam az embereket. A jindulat s a gyzelem szavait szlom a csaldomra, a bartaimra s a szeretteimre. Segtek elszltani a nagysg magvait bellk azzal, hogy azt mondom nekik: „Bszke vagyok rd! Szeretlek! Csodlatos vagy! Tehetsges vagy! Gynyr vagy! Nagy dolgokat fogsz vghezvinni az letben!” Ez az n megvallsom."

Amikor áldást szólsz a házastársadra, a gyermekeidre, a tanítványaidra vagy bárkire, nem csupán szép szavakat mondasz ki. Ezek a szavak Isten természetfeletti erejét hordozzák. Rendkívüli módon szabadítanak fel jóindulatot, ert, bizalmat és Isten jóságát.

            Váljon küldetésünkké, hogy olyan sok embert áldjunk meg a szavainkkal, amennyit csak tudunk! Szavainkkal jóindulatot szabadíthatunk fel az emberek életében.

            Egyszer hallottam egy kislányról, akinek nyúlszája volt. Az ajkai kicsit ferdén álltak, és ettl a mosolya szánalmassá vált.

            Amikor másodikos volt, a többi gyerek nem akart vele játszani, mert olyan más volt a kinézete. Hihetetlen bizonytalanságérzettel ntt fel. Visszahúzódó volt, magának való, és alig akadt barátja. Egy nap az iskolában hallásvizsgálatot végeztek. A tanító minden gyereknek nagyon halkan súgva mondott valamit, miközben az lassan távolodott tle. A gyerekeknek az egész osztály eltt hangosan el kellett ismételniük, amit a tanító súgott.

            A legtöbb gyereknek olyan általánosságokat mondott, mint „Kék az ég. Ott egy macska. Ma kedd van.”

            A diákok szépen elismételtek minden mondatot, hogy jelezzék: jó a hallásuk.

            Amikor a nyúlszájú kislányra került a sor, az izgult és félt, de miután átment a hallásvizsgálaton, a tanító rámosolygott és így szólt hozzá: „Bárcsak az én kislányom lennél!”

            Amikor a tanár helyeslését és áldását meghallotta, valami megváltozott a kislány belsejében. Új önbizalmat kapott tle, megntt az önbecsülése. És ez nem minden – amikor a többi diák meghallotta, mennyire szereti a tanító ezt a kislányt, megváltozott a viselkedésük. Most már mindenki vele akart barátkozni. Mellé akartak ülni az ebédnél. Elkezdték áthívni magukhoz iskola után játszani.

            Mi volt ez? Egy tekintélyszemély, aki nem a szülje volt, kimondta az áldást, és ez hatalmasabb módon szabadította fel az életében Isten jóindulatát. Amikor felntt, ez a kislány gyakran úgy emlékezett vissza arra a napra, mint élete fordulópontjára.

            Az jut eszembe, mi lett volna, ha a tanító visszatartotta volna az áldást. Mi lett volna, ha valami általánosságot mond? Ki tudja, hol tartana most ez a fiatal hölgy?

 

            Olyan egyszer, és mégis olyan hatalmas hatása lehet! Ezért kell szokásoddá tenned azt, hogy áldást szólsz minden adandó alkalommal.
Gabriella CSODS GYGYULSA
2014-07-07 19:38


Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA

 Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA

 A videón láthatjátok, amint az ÚR Hatalmas ereje egy pillanat alatt meggyógyította Gabriellát 46 évnyi fájdalmas szenvedés után - csont TBC-bl, Lyme-kórból!!! A videón láthatjátok Jon Palmer pásztort (KCSGY - Gyr) is, tolmácsol, és Magyari László evangelistát, és Magyar László pásztort (KCSGY-Gyr) is!!!! HALLELUJAH!!! :) DICSSÉG AZ ÚRNAK!!!
Felkent vz
2014-07-07 17:55


 

 Kedves testvérek!

 Minden vasárnap az istentiszteleten, szolgálunk a felkent vízzel.


Bizonyságainkat megnézhetitek itt.
GONDOLATOK AZ EGSZSGRL S A GYGYULSRL
2011-03-01 15:12


GONDOLATOK AZ EGÉSZSÉGRL ÉS A GYÓGYULÁSRÓL.

 

Hségesen hallgatok Istenem az és Uram szavára és cselekszem akaratát, ami kedves a számára; figyelek parancsaira, megtartom rendeléseit: és Isten nem fogja hagyni, hogy a világban jelenlév betegségek és kórokozók rám támadjanak. az Úr, aki meggyógyít engem. (II. Mózes 15:26 alapján)

Szolgálom az Urat, Istenemet és megáldja a kenyeremet és vizemet, és távol tartja tlem a betegségeket. ( II. Mózes 23:25 alapján)

Mindig azon az úton járok,  melyet az Úr az én Istenem parancsolt nekem, hogy éljek és jól menjen dolgom és hosszú ideig élhessek örökségemben, melyet Krisztus által nyertem. (V. Mózes 5:33 alapján)

Az Úr szeret engem és megáld engem és megsokasít engem. Megáldja gyermekeimet és mindent, amim van. Az Úr elvesz tlem minden betegséget és nem hagyja, hogy  bármi baj vagy kór kerítsen hatalmába, ami csak a világon jelen van. (V. Mózes 7: 13-15 alapján)

Gondot fordítok rá, hogy engedelmeskedjek az én Uram, Istenem szavának, megtartom minden parancsát, amit parancsolt nekem és elbbre valóként kezel engem a föld minden nemzeténél. Mindezek az áldások beteljesednek rajtam és elérnek engem, mert engedelmeskedem az Úr az és Istenem szavának.

Áldott vagyok a városban és áldott vagyok az országban. Áldott méhemnek gyümölcse, áldott földemnek termése. (V. Mózes 28: 1-14 alapján )

Csak az Úr parancsolatainak engedelmeskedem.  Az Úr elvette rólam a betegség, szükség, nyomorúság, halál átkát. Tökéletesen egészséges vagyok, mert Krisztus megszabadított a törvény hatalma alól. ( Gal. 3:13 alapján)

Isten megrzi minden csontomat, egy sem töretik meg azokból. (Zsolt. 34:21 alapján)

Dicsérem az Urat, az én Istenemet, mert segít, hogy helyesen cselekedjek, az én Uram. (Zsolt. 42:11 alapján)

Isten megváltotta lelkemet a sírnak hatalmából és örökké élek, mert örök életem van Krisztusban (Zsolt. 49:15, 9 alapján)

A Te kegyelmed jobb az életnél. Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged szám (Zsolt. 63:4, 6 alapján)

Lelkem áldja az Urat, nem feledkezik meg semmi jótéteményérl, Isten megbocsájtja minden bnömet és meggyógyítja minden betegségemet. Napról-napra gondoskodik rólam szabadításom Istene. (Zsolt. 103:2,3; 68:20 alapján)

Nincsen beteg ember a családomban. (Zsolt. 105:37 alapján)

Lépes méz a kedves beszéd, amit szólok: édes lelkemnek és gyógyulás testemnek. (Péld. 16:24 alapján)