Szeretet Erővel – Erő Szeretettel


Mai Ige
2015-06-03 15:14
HA PLETYKÁLNAK RÓLAD (2) "... ha nincs rágalmazó, megszűnik a viszály." (Példabeszédek 26:20)

Tedd a következő három dolgot:

1) Ha szükséges, szembesítsd a pletykát terjesztőt! Ha keresztény ember ...

 

Tovább »

 
 Mai IgeMegvallások
2015-05-31 09:54
„KIHIRDETEM, hogy nem túl késő még mindazt valóra váltanom, amit Isten a szívembe helyezett. Nem mulasztottam el a lehetőségeimet. Isten jóindulatának alkalmai várnak rám a jövőben. Most készít fel engem, mert hamarosan rám árasztja különleges kegyelmét, hogy segítsen valóra váltanom azt az álmot. Ez az én időm. Ez az én pillanatom. Megragadom ma. Ez az én megvallásom."

Sokszor halogatjuk azt, amiről pedig tudjuk: Isten akarja, hogy megtegyük. Talán a szíved mélyén Isten egy sérelem megbocsátásáról, fölös kilók leadásáról, jobb hozzáállásról, a családoddal együtt töltött időd növeléséről beszél veled. Vagy talán egy álomról, egy célról van szó, amelynek neki kellene fognod, mint egy vállalkozás beindítása, egy könyv megírása, a kórusba való belépés vagy egy új kedvtelés elsajátítása.

            Tudod, hogy Isten helyezte ezt beléd, de oly sokszor visszatartanak bennünket a kifogásaink. Ilyesmiket hozunk fel a mentségünkre: „Túl sok a dolgom. Már megpróbáltam, és nem sikerült. Nem vagyok elég tehetséges. Túlságosan megbántottak.”

            Könnyű lebeszélni magad az álmaidról, a céljaidról. Sokan megelégszenek a középszerűvel. De az a jó hír, hogy Isten sosem veti el az álmokat. Mi talán feladjuk őket. Talán már nem keressük a lehetőséget, és már nem hisszük, hogy le tudjuk győzni azt az akadályt. Isten szándéka azonban az, hogy minden álom, minden ígéret, amit a szívünkbe helyezett megvalósuljon.

            Talán egy hete, egy éve vagy huszonöt éve halogatod az első lépés megtételét, Isten mégis azt mondja: „Nem túl késő elkezdeni.” Még mindig megvan a lehetőséged, hogy betöltsd mindent, amire Isten megteremtett. De meg kell tenned a magad részét, és kilépni a holtpontról. Nem vagy sem túl öreg, sem túl fiatal. Nem mulasztottad el a lehetőségeidet. Odabent még él az az álom.

            Emelkedj hát fel hitben, és mondd: „Eljött az én időm. Eljött a pillanat. Nem rekedek meg ott, ahol vagyok. Elég sokáig hagytam, hogy a kifogások visszatartsanak. Ma azonban hitben teszek lépéseket, hogy új lehetőségeket keressek, új kedvteléseket fedezzek fel, hogy rossz szokásokat törjek meg és helytelen gondolkodásmódokkal szakítsak. Tudom, hogy nem túl késő még, hogy mindazt betöltsem, amit Isten a szívembe helyezett.”

            Ha ez a hozzáállásod, életed hátralevő része a legjobb rész lehet. A Bibliában, amikor Pál azt írja Timótheusnak: „Gerjeszd fel az ajándékot. Szítsd fel a tüzet” (2Timótheus 1:6 – az angol alapján), azt mondta: „Timótheus, az élet gyorsan elszáll. Törekedj arra, hogy betöltsd az elhívásod!”

            Szenvedélyesnek kell maradnod azzal kapcsolatban, amit Isten a szívedre helyezett. Ne hagyd, hogy egy csalódás vagy akár egy csalódássorozat meggyőzzön, hogy feladd, és beleragadj abba, amiben vagy! Én megtanultam, hogy minden hátráltatás azt jelenti, egy lépéssel közelebb kerültünk az álom megvalósulásához. Először a zárt ajtókkal kell találkoznunk ahhoz, hogy eljussunk a nyitott ajtóig. Lehet, hogy már ezerszer próbálkoztál, és mindannyiszor kudarcot vallottál. De sosem tudhatod; talán éppen az ezeregyedik ajtó fog sarkig tárulni előtted. Gerjeszd fel a tüzedet!

            Lehet, hogy értek csalódások. Lehet, hogy nem a reményeid szerint alakultak a dolgok. Rázd le magadról a csalódottságot! Legyen friss, új látásod az életedre!
Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA
2014-07-07 19:38


Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA

 Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA

 A videón láthatjátok, amint az ÚR Hatalmas ereje egy pillanat alatt meggyógyította Gabriellát 46 évnyi fájdalmas szenvedés után - csont TBC-ből, Lyme-kórból!!! A videón láthatjátok Jon Palmer pásztort (KCSGY - Győr) is, ő tolmácsol, és Magyari László evangelistát, és Magyar László pásztort (KCSGY-Győr) is!!!! HALLELUJAH!!! :) DICSŐSÉG AZ ÚRNAK!!!
Felkent víz
2014-07-07 17:55


 

 Kedves testvérek!

 Minden vasárnap az istentiszteleten, szolgálunk a felkent vízzel.


Bizonyságainkat megnézhetitek itt.
GONDOLATOK AZ EGÉSZSÉGRŐL ÉS A GYÓGYULÁSRÓL
2011-03-01 15:12


GONDOLATOK AZ EGÉSZSÉGRŐL ÉS A GYÓGYULÁSRÓL.

 

Hűségesen hallgatok Istenem az és Uram szavára és cselekszem akaratát, ami kedves a számára; figyelek parancsaira, megtartom rendeléseit: és Isten nem fogja hagyni, hogy a világban jelenlévő betegségek és kórokozók rám támadjanak. Ő az Úr, aki meggyógyít engem. (II. Mózes 15:26 alapján)

Szolgálom az Urat, Istenemet és Ő megáldja a kenyeremet és vizemet, és távol tartja tőlem a betegségeket. ( II. Mózes 23:25 alapján)

Mindig azon az úton járok,  melyet az Úr az én Istenem parancsolt nekem, hogy éljek és jól menjen dolgom és hosszú ideig élhessek örökségemben, melyet Krisztus által nyertem. (V. Mózes 5:33 alapján)

Az Úr szeret engem és megáld engem és megsokasít engem. Megáldja gyermekeimet és mindent, amim van. Az Úr elvesz tőlem minden betegséget és nem hagyja, hogy  bármi baj vagy kór kerítsen hatalmába, ami csak a világon jelen van. (V. Mózes 7: 13-15 alapján)

Gondot fordítok rá, hogy engedelmeskedjek az én Uram, Istenem szavának, megtartom minden parancsát, amit parancsolt nekem és ő előbbre valóként kezel engem a föld minden nemzeténél. Mindezek az áldások beteljesednek rajtam és elérnek engem, mert engedelmeskedem az Úr az és Istenem szavának.

Áldott vagyok a városban és áldott vagyok az országban. Áldott méhemnek gyümölcse, áldott földemnek termése. (V. Mózes 28: 1-14 alapján )

Csak az Úr parancsolatainak engedelmeskedem.  Az Úr elvette rólam a betegség, szükség, nyomorúság, halál átkát. Tökéletesen egészséges vagyok, mert Krisztus megszabadított a törvény hatalma alól. ( Gal. 3:13 alapján)

Isten megőrzi minden csontomat, egy sem töretik meg azokból. (Zsolt. 34:21 alapján)

Dicsérem az Urat, az én Istenemet, mert ő segít, hogy helyesen cselekedjek, Ő az én Uram. (Zsolt. 42:11 alapján)

Isten megváltotta lelkemet a sírnak hatalmából és örökké élek, mert örök életem van Krisztusban (Zsolt. 49:15, 9 alapján)

A Te kegyelmed jobb az életnél. Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged szám (Zsolt. 63:4, 6 alapján)

Lelkem áldja az Urat, nem feledkezik meg semmi jótéteményéről, Isten megbocsájtja minden bűnömet és meggyógyítja minden betegségemet. Napról-napra gondoskodik rólam szabadításom Istene. (Zsolt. 103:2,3; 68:20 alapján)

Nincsen beteg ember a családomban. (Zsolt. 105:37 alapján)

Lépes méz a kedves beszéd, amit szólok: édes lelkemnek és gyógyulás testemnek. (Péld. 16:24 alapján)