Szeretet Ervel – Er Szeretettel


Mai Ige
2015-06-03 15:14
MIRE VAN SZKSGED A PUSZTBAN? (4) "... s trzseikben nem akadt botladoz." (Zsoltrok 105:37)

Figyeld meg, minek örvendezhetett még Izráel a pusztában: remek egészségnek. Gondolj bele,  mennyiféle egészségügyi problémára ... 

Tovább »

 Mai IgeMegvallsok
2015-05-31 09:54
„KIHIRDETEM, hogy mindaz, ami nincs sszhangban Isten ltsval az letemmel kapcsolatban, annak vltoznia kell. Betegsg, gond, nlklzs, kzpszersg nem maradand dolgok. Csupn tmenetiek. Nem az fog mozgatni, amit ltok, hanem az, amit tudok. Gyztes vagyok, s soha nem ldozat. Megvalstom mindazt, amire Isten teremtett. Ez az n megvallsom."

A Szentírásban Józsefnek volt egy nagy álom a szívében, és amikor már férfivá serdült, Isten megígérte neki, hogy nagy vezet lesz, és egy nemzet kormányzásában is közremködik majd. De mieltt az álom megvalósult, Józsefnek sok nehézsége támadt.

            A testvérei féltékenyek voltak rá. Bedobták egy mély kútba. Otthagyták, hogy meghaljon. De József értette a 2Korinthus 4:18 üzenetét: „A láthatók ideig valók.” Az egyik fordításban ez szerepel: „A látható dolgok változhatnak. A láthatatlanok azonban örökkévalók.”

            Azok a dolgok, amelyeket a testi szemeinkkel látunk, csak ideiglenesek, de amelyeket a hit szemével látunk, azok örök dolgok. Mégis túl gyakran hagyjuk, hogy az idleges dolgok elcsüggesszenek minket, és feladjuk az álmainkat.

            Ami nem illeszkedik Istennek a szívedbe helyezett látásával, azt nem állandónak kellene tekintenünk, hanem változandónak. József értette ezt az alapelvet. Amikor bedobták a kútba, tudta, hogy a sorsa nem illeszkedik a képbe, amelyet Isten festett a szíve vásznára.

            József úgy látta magát, mint nagy vezett, ezért nem csüggedt el. A szíve mélyén tudta: a verem csak ideiglenes. Nem illeszkedett abba a képbe, amit a hit szemével látott. Hamarosan karaván érkezett, pedig megmenekült, és Egyiptomba vitték.

            József évekig rabszolgaként dolgozott Egyiptomban. De megint csak nem csüggedt. Rápillantott a képre, és ezt mondta: „Nem, én nem ez vagyok. A rabszolga nem illik az ígéretbe, amit Isten belém helyezett. Ez is el fog múlni.”

            Évrl évre voltak csalódások, akadályok, igazságtalanságok. pedig újra meg újra rápillantott a képre, amit Isten festett a szívébe. Egy nap aztán megnyíltak a megfelel ajtók. Józsefet egész Egyiptom fölé helyezték. Most végre azt mondhatta: „Ez már maradandó. Ezt láttam a képzeletemben annyi évet át.”

 

            Mindannyian találkozunk csalódásokkal, akadályokkal és igazságtalanságokkal. Néha talán úgy érzed, verembe estél. De ahelyett, hogy elcsüggednél, és hagynád, hogy ez elhomályosítsa a látásodat, egyszeren tekints a szívedbe! Azt fogod látni, hogy a verem nem egyezik a látással, amit Isten a szívedbe helyezett. Józseffel együtt mondhatod: „Ez nem maradandó. Csak egy újabb lépcsfok Istentl kapott küldetésem betöltése felé!”
Gabriella CSODS GYGYULSA
2014-07-07 19:38


Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA

 Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA

 A videón láthatjátok, amint az ÚR Hatalmas ereje egy pillanat alatt meggyógyította Gabriellát 46 évnyi fájdalmas szenvedés után - csont TBC-bl, Lyme-kórból!!! A videón láthatjátok Jon Palmer pásztort (KCSGY - Gyr) is, tolmácsol, és Magyari László evangelistát, és Magyar László pásztort (KCSGY-Gyr) is!!!! HALLELUJAH!!! :) DICSSÉG AZ ÚRNAK!!!
Felkent vz
2014-07-07 17:55


 

 Kedves testvérek!

 Minden vasárnap az istentiszteleten, szolgálunk a felkent vízzel.


Bizonyságainkat megnézhetitek itt.
GONDOLATOK AZ EGSZSGRL S A GYGYULSRL
2011-03-01 15:12


GONDOLATOK AZ EGÉSZSÉGRL ÉS A GYÓGYULÁSRÓL.

 

Hségesen hallgatok Istenem az és Uram szavára és cselekszem akaratát, ami kedves a számára; figyelek parancsaira, megtartom rendeléseit: és Isten nem fogja hagyni, hogy a világban jelenlév betegségek és kórokozók rám támadjanak. az Úr, aki meggyógyít engem. (II. Mózes 15:26 alapján)

Szolgálom az Urat, Istenemet és megáldja a kenyeremet és vizemet, és távol tartja tlem a betegségeket. ( II. Mózes 23:25 alapján)

Mindig azon az úton járok,  melyet az Úr az én Istenem parancsolt nekem, hogy éljek és jól menjen dolgom és hosszú ideig élhessek örökségemben, melyet Krisztus által nyertem. (V. Mózes 5:33 alapján)

Az Úr szeret engem és megáld engem és megsokasít engem. Megáldja gyermekeimet és mindent, amim van. Az Úr elvesz tlem minden betegséget és nem hagyja, hogy  bármi baj vagy kór kerítsen hatalmába, ami csak a világon jelen van. (V. Mózes 7: 13-15 alapján)

Gondot fordítok rá, hogy engedelmeskedjek az én Uram, Istenem szavának, megtartom minden parancsát, amit parancsolt nekem és elbbre valóként kezel engem a föld minden nemzeténél. Mindezek az áldások beteljesednek rajtam és elérnek engem, mert engedelmeskedem az Úr az és Istenem szavának.

Áldott vagyok a városban és áldott vagyok az országban. Áldott méhemnek gyümölcse, áldott földemnek termése. (V. Mózes 28: 1-14 alapján )

Csak az Úr parancsolatainak engedelmeskedem.  Az Úr elvette rólam a betegség, szükség, nyomorúság, halál átkát. Tökéletesen egészséges vagyok, mert Krisztus megszabadított a törvény hatalma alól. ( Gal. 3:13 alapján)

Isten megrzi minden csontomat, egy sem töretik meg azokból. (Zsolt. 34:21 alapján)

Dicsérem az Urat, az én Istenemet, mert segít, hogy helyesen cselekedjek, az én Uram. (Zsolt. 42:11 alapján)

Isten megváltotta lelkemet a sírnak hatalmából és örökké élek, mert örök életem van Krisztusban (Zsolt. 49:15, 9 alapján)

A Te kegyelmed jobb az életnél. Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged szám (Zsolt. 63:4, 6 alapján)

Lelkem áldja az Urat, nem feledkezik meg semmi jótéteményérl, Isten megbocsájtja minden bnömet és meggyógyítja minden betegségemet. Napról-napra gondoskodik rólam szabadításom Istene. (Zsolt. 103:2,3; 68:20 alapján)

Nincsen beteg ember a családomban. (Zsolt. 105:37 alapján)

Lépes méz a kedves beszéd, amit szólok: édes lelkemnek és gyógyulás testemnek. (Péld. 16:24 alapján)