Szeretet Erővel – Erő Szeretettel


Mai Ige
2015-06-03 15:14
LÉGY "PAP" A MUNKAHELYEDEN! (2) "... Választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok..." (1Péter 2:9)

Robert N. Bellah szociológus Habits of Hearts [A szív szokásai] című könyvében az emberek háromféle ...

 

Tovább »

 
 Mai IgeMegvallások
2015-05-31 09:54
„KIHIRDETEM, hogy csak a hit és a győzelem pozitív szavait szólom magamról, a családomról és a jövőmről. A szavaimat nem a helyzetem leírására használom. Arra fogom használni a szavaimat, hogy megváltoztassam a helyzetemet. Jóindulatot, előremenetelt, gyógyulást és helyreállást hívok elő. Nem Istennek fogok arról beszélni, hogy milyen nagyok a problémáim. A problémáimnak mondom el, hogy milyen nagy az én Istenem. Ez az én megvallásom."

Oda kell figyelnünk arra, amit kimondunk. Ismerek olyan embereket, akik folyton arról beszélnek, hogy milyen fáradtak és elgyötörtek. Annyit mondják, hogy végül valósággá válik. Minél többet beszélsz az életedben lévő negatív dolgokról, annál inkább behívod őket. Ha tehát reggel ébredéskor fáradtnak, levertnek érzed magad, ahelyett, hogy panaszkodnál, hirdesd ki: „Erős vagyok. Tele vagyok energiával. Isten megújítja az erőmet. Meg tudom tenni mindazt, amit ma meg kell tennem."          

Néha, amikor sokat vagyunk úton, és nagyon elfoglaltak vagyunk, Victoria, a feleségem, vasárnap gyülekezetbe menet azt mondja:

-                -     Joel, olyan fáradt vagyok! Nézd meg a szemeimet! Látod, milyen vörösek?

Ilyenkor ezt válaszolom:

-                -     Nem, Victoria. Nagyszerűen nézel ki. Gyönyörű vagy, mint mindig.

Túl jól ismer.

-                 -     Nem úgy van – mondja. – Ismerlek. Csak nem akarod kimondani.

Victoriának igaza van. Nem akarok vele egyetérteni, amikor azt mondja, rosszul néz ki. Nem akarok vereségről beszélni. Győzelmet akarok szólni. Gyakran elgondolkodom, mit szólna, ha azt mondanám egyszer:

-                 -     Hát igen, Victoria. Egyáltalán nem nézel ki jól. Olyan fáradtnak látszol! Tényleg ezt vetted fel?

Akkor aztán találnom kellene valakit, aki hazavisz! Inkább kitartok a remény szavai mellett. Minél többet beszélünk a fáradtságunkról, annál fáradtabbak leszünk. Minél többet beszélünk a nyomott hangulatunkról, annál nyomottabb lesz a kedvünk. Minél többet beszélsz a túlsúlyodról, annál jobban elveszted a formádat. Kapcsolj át a győzelemre!

Ne arról beszélj, ahogyan érzed magad! Beszélj arról, ahogyan lenni szeretnél 

A Lakewood Gyülekezet egyik fiatal női munkatársa egyszer elmondta a női csoportunk előtt, hogy minden reggel, mielőtt kilép a házból, belenéz a tükörbe, és ezt mondja: „Hű, de jól nézel ki!”

Nemrég találkoztam vele, és megkérdeztem, még mindig szokta-e ezt tenni. Így felelt:

-         Igen. Sőt, ma reggel, amikor a tükörbe néztem, ezt mondtam: „Hű, vannak napok, amikor jól nézel ki, de ma aztán igazán csinos vagy!”

Arra bátorítalak, hogy te is légy ilyen merész! Buzdítsd magad! Ne szólj vereséget az életedbe! Legyen bátorságod ezt mondani: „Pompásan nézek ki. A Mindenható Isten képére lettem teremtve. Erős és tehetséges vagyok. Áldott vagyok. Találékony vagyok. Eredményes napom lesz.”
Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA
2014-07-07 19:38


Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA

 Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA

 A videón láthatjátok, amint az ÚR Hatalmas ereje egy pillanat alatt meggyógyította Gabriellát 46 évnyi fájdalmas szenvedés után - csont TBC-ből, Lyme-kórból!!! A videón láthatjátok Jon Palmer pásztort (KCSGY - Győr) is, ő tolmácsol, és Magyari László evangelistát, és Magyar László pásztort (KCSGY-Győr) is!!!! HALLELUJAH!!! :) DICSŐSÉG AZ ÚRNAK!!!
Felkent víz
2014-07-07 17:55


 

 Kedves testvérek!

 Minden vasárnap az istentiszteleten, szolgálunk a felkent vízzel.


Bizonyságainkat megnézhetitek itt.
GONDOLATOK AZ EGÉSZSÉGRŐL ÉS A GYÓGYULÁSRÓL
2011-03-01 15:12


GONDOLATOK AZ EGÉSZSÉGRŐL ÉS A GYÓGYULÁSRÓL.

 

Hűségesen hallgatok Istenem az és Uram szavára és cselekszem akaratát, ami kedves a számára; figyelek parancsaira, megtartom rendeléseit: és Isten nem fogja hagyni, hogy a világban jelenlévő betegségek és kórokozók rám támadjanak. Ő az Úr, aki meggyógyít engem. (II. Mózes 15:26 alapján)

Szolgálom az Urat, Istenemet és Ő megáldja a kenyeremet és vizemet, és távol tartja tőlem a betegségeket. ( II. Mózes 23:25 alapján)

Mindig azon az úton járok,  melyet az Úr az én Istenem parancsolt nekem, hogy éljek és jól menjen dolgom és hosszú ideig élhessek örökségemben, melyet Krisztus által nyertem. (V. Mózes 5:33 alapján)

Az Úr szeret engem és megáld engem és megsokasít engem. Megáldja gyermekeimet és mindent, amim van. Az Úr elvesz tőlem minden betegséget és nem hagyja, hogy  bármi baj vagy kór kerítsen hatalmába, ami csak a világon jelen van. (V. Mózes 7: 13-15 alapján)

Gondot fordítok rá, hogy engedelmeskedjek az én Uram, Istenem szavának, megtartom minden parancsát, amit parancsolt nekem és ő előbbre valóként kezel engem a föld minden nemzeténél. Mindezek az áldások beteljesednek rajtam és elérnek engem, mert engedelmeskedem az Úr az és Istenem szavának.

Áldott vagyok a városban és áldott vagyok az országban. Áldott méhemnek gyümölcse, áldott földemnek termése. (V. Mózes 28: 1-14 alapján )

Csak az Úr parancsolatainak engedelmeskedem.  Az Úr elvette rólam a betegség, szükség, nyomorúság, halál átkát. Tökéletesen egészséges vagyok, mert Krisztus megszabadított a törvény hatalma alól. ( Gal. 3:13 alapján)

Isten megőrzi minden csontomat, egy sem töretik meg azokból. (Zsolt. 34:21 alapján)

Dicsérem az Urat, az én Istenemet, mert ő segít, hogy helyesen cselekedjek, Ő az én Uram. (Zsolt. 42:11 alapján)

Isten megváltotta lelkemet a sírnak hatalmából és örökké élek, mert örök életem van Krisztusban (Zsolt. 49:15, 9 alapján)

A Te kegyelmed jobb az életnél. Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged szám (Zsolt. 63:4, 6 alapján)

Lelkem áldja az Urat, nem feledkezik meg semmi jótéteményéről, Isten megbocsájtja minden bűnömet és meggyógyítja minden betegségemet. Napról-napra gondoskodik rólam szabadításom Istene. (Zsolt. 103:2,3; 68:20 alapján)

Nincsen beteg ember a családomban. (Zsolt. 105:37 alapján)

Lépes méz a kedves beszéd, amit szólok: édes lelkemnek és gyógyulás testemnek. (Péld. 16:24 alapján)