Szeretet Ervel – Er Szeretettel


Mai Ige
2015-06-03 15:14
GYSZFELDOLGOZS (1) "JZUS KNNYEKRE FAKADT." (JNOS 11:35)

Dr. Colin M. Parkes mondta: "a gyász az ár, amit a szeretetért fizetünk." Minél jobban szerettél valakit, annál inkább meggyászolod halálát. A döbbenet, ....

Tovább »

 Mai IgeMegvallsok
2015-05-31 09:54
„KIHIRDETEM, hogy Isten elttem jr, s kiegyenesti a grbe utakat. Mr felsorakoztatta a megfelel embereket, a megfelel lehetsgeket s a mg nem ltez problmk megoldsait is. Egyetlen szemly, betegsg vagy csalds sem kpes meglltani az tervt. Amit meggrt, az be fog teljesedni. Ez az n megvallsom."

Egy barátom mondta el, hogy amikor egy jogi helyzetet próbált megoldani, összeakadt egy kormányhivatalnokkal, aki azt mondta neki, hogy az ügyintézés két évbe is beletelhet. A barátom igen kedvesen és udvariasan megkérdezte:

-                     -           Nincs valami módja, hogy hamarabb meglegyen?

A férfi, aki abban a hivatalban a fnök volt, kurtán így válaszolt:

-         Azt mondtam, két év, és úgy is gondolom. A rendszer ki van dolgozva. Ezt a sok aktát mind az öné eltt kell rendeznem. Sok idbe telik, mire az ön aktájára sort keríthetek.

A barátom nem adta fel.

-         Hát, rendben – mondta. – De imádkozni fogok, és hiszem, hogy Isten segítségével valahogyan hamarabb meglesz.

A hivatalnok ettl csak még bosszúsabb lett. Gúnyosan ezt felelte vissza:

-         Imádkozzon, amennyit csak akar, de én vagyok a felels, és én azt mondom, két év lesz.

Hat hét múlva ugyanez a tisztvisel felhívta a barátomat, és azt mondta:

-                      -        Jöjjön be! Elkészült az aktája.

A barátom azt hitte, tévedés történt.

-                     -         Biztos benne, hogy az enyémrl beszél? – kérdezte.

-                     -         Igen, biztos – felelte a hivatalnok.

A barátom, amilyen gyorsan csak tudott, odasietett. Így szólt a hivatalnokhoz:

-                     -         Nagyon köszönöm. De nem azt mondta, legalább két év lesz?

-         De igen – mondta a hivatalnok. – De amióta idejött, folyton eszembe jut. Reggel felébredek, és maga jár az eszemben. Ebédelés közben eszembe jut. Este lefekvéskor megint. Úgy belefáradtam abba, hogy mindig maga jár az eszemben, hogy belebetegszem! Fogja az aktáját, és menjen innen!

Az 5Mózes kilencedik fejezetében ez áll: „Náladnál nagyobb és ersebb népekkel kerülsz eszembe…”, de ott van az ígéret is: „de az Úr, a te Istened az, aki átmegy eltted, mint emészt tz, törli el azokat, alázza meg azokat eltted; és kizöd és hamar elveszted ket.”

Talán te is lehetetlen helyzetben vagy, mint a barátom, aki a hivatalnokkal került szembe. Talán nem tnik úgy, mintha lenne esélyed. Ám Istennek gondja lesz az ellenségeidre, hogy gyorsan le tudd gyzni ket.

Nem a saját erdbl vagy a saját hatalmadból. Hanem azért, mert a Mindenható Isten, Aki kezében tartja a jövnket, elttünk jár, megharcolja a csatáinkat, kiegyenesíti a göröngyös utakat, és még ellenségeinket is rábírja, hogy jót akarjanak nekünk.
Gabriella CSODS GYGYULSA
2014-07-07 19:38


Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA

 Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA

 A videón láthatjátok, amint az ÚR Hatalmas ereje egy pillanat alatt meggyógyította Gabriellát 46 évnyi fájdalmas szenvedés után - csont TBC-bl, Lyme-kórból!!! A videón láthatjátok Jon Palmer pásztort (KCSGY - Gyr) is, tolmácsol, és Magyari László evangelistát, és Magyar László pásztort (KCSGY-Gyr) is!!!! HALLELUJAH!!! :) DICSSÉG AZ ÚRNAK!!!
Felkent vz
2014-07-07 17:55


 

 Kedves testvérek!

 Minden vasárnap az istentiszteleten, szolgálunk a felkent vízzel.


Bizonyságainkat megnézhetitek itt.
GONDOLATOK AZ EGSZSGRL S A GYGYULSRL
2011-03-01 15:12


GONDOLATOK AZ EGÉSZSÉGRL ÉS A GYÓGYULÁSRÓL.

 

Hségesen hallgatok Istenem az és Uram szavára és cselekszem akaratát, ami kedves a számára; figyelek parancsaira, megtartom rendeléseit: és Isten nem fogja hagyni, hogy a világban jelenlév betegségek és kórokozók rám támadjanak. az Úr, aki meggyógyít engem. (II. Mózes 15:26 alapján)

Szolgálom az Urat, Istenemet és megáldja a kenyeremet és vizemet, és távol tartja tlem a betegségeket. ( II. Mózes 23:25 alapján)

Mindig azon az úton járok,  melyet az Úr az én Istenem parancsolt nekem, hogy éljek és jól menjen dolgom és hosszú ideig élhessek örökségemben, melyet Krisztus által nyertem. (V. Mózes 5:33 alapján)

Az Úr szeret engem és megáld engem és megsokasít engem. Megáldja gyermekeimet és mindent, amim van. Az Úr elvesz tlem minden betegséget és nem hagyja, hogy  bármi baj vagy kór kerítsen hatalmába, ami csak a világon jelen van. (V. Mózes 7: 13-15 alapján)

Gondot fordítok rá, hogy engedelmeskedjek az én Uram, Istenem szavának, megtartom minden parancsát, amit parancsolt nekem és elbbre valóként kezel engem a föld minden nemzeténél. Mindezek az áldások beteljesednek rajtam és elérnek engem, mert engedelmeskedem az Úr az és Istenem szavának.

Áldott vagyok a városban és áldott vagyok az országban. Áldott méhemnek gyümölcse, áldott földemnek termése. (V. Mózes 28: 1-14 alapján )

Csak az Úr parancsolatainak engedelmeskedem.  Az Úr elvette rólam a betegség, szükség, nyomorúság, halál átkát. Tökéletesen egészséges vagyok, mert Krisztus megszabadított a törvény hatalma alól. ( Gal. 3:13 alapján)

Isten megrzi minden csontomat, egy sem töretik meg azokból. (Zsolt. 34:21 alapján)

Dicsérem az Urat, az én Istenemet, mert segít, hogy helyesen cselekedjek, az én Uram. (Zsolt. 42:11 alapján)

Isten megváltotta lelkemet a sírnak hatalmából és örökké élek, mert örök életem van Krisztusban (Zsolt. 49:15, 9 alapján)

A Te kegyelmed jobb az életnél. Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged szám (Zsolt. 63:4, 6 alapján)

Lelkem áldja az Urat, nem feledkezik meg semmi jótéteményérl, Isten megbocsájtja minden bnömet és meggyógyítja minden betegségemet. Napról-napra gondoskodik rólam szabadításom Istene. (Zsolt. 103:2,3; 68:20 alapján)

Nincsen beteg ember a családomban. (Zsolt. 105:37 alapján)

Lépes méz a kedves beszéd, amit szólok: édes lelkemnek és gyógyulás testemnek. (Péld. 16:24 alapján)