Szeretet Ervel – Er Szeretettel


Mai Ige
2015-06-03 15:14
LELKIISMERET - A BN-DETEKTOR "EZRT MAGAM IS ARRA TREKSZEM, HOGY LELKIISMERETEM MINDENKOR TISZTA LEGYEN ISTEN S EMBEREK ELTT." (APCSEL 24:16)

Amikor a repültéren fémkeres kapun mégy át, mindent ki kell venned a zsebedbl. Ha nem teszed, a gép becsipog. Ha megpróbálsz elrejteni ....

Tovább »

 Mai IgeMegvallsok
2015-05-31 09:54
„KIHIRDETEM, hogy az emberek (fel)ptje vagyok. Keresni fogom a lehetsgeket, hogy btortsak msokat, hogy a legjobbat hozzk ki magukbl, s hogy segtsek nekik lmaik megvalstsban. A hit s a gyzelem szavait szlom, megerstem s elismerem ket, tudatom velk, hogy rtkesek. Elszltom bellk a nagysg magvait, segtek nekik feljebb emelkedni, s mindazz vlni, amire Isten teremtette ket. Ez az n megvallsom."

Tudod-e, hányan nem hallották még sosem: „Gyztes vagy!” Valószínleg most is vannak olyanok az életedben – a munkatársaid, a sporttársaid, talán éppen a családtagjaid -, akik éheznek a helyeslésedre. Alig várják, hogy áldást mondj az életükre.

            Nem tudhatod, mit jelent majd, amikor megersíted, helyeslésedrl biztosítod, és teljes bizonyossággal meggyzöd ket arról, hogy büszke vagy rájuk, és hiszed, hogy nagy dolgokat visznek majd véghez. Mindenkinek szüksége van rá, hogy értékesnek tartsák. Mindenkinek szüksége van a megbecsülésre. Minden embernek szüksége van az áldásra.

            Hadd kérdezzem meg tled ma, miféle magokat plántálsz gyermekedbe, házastársadba, barátodba, unokaöcsédbe? Hiszel-e valakiben? Érdekel-e, hogy valaki életét jobbá tehesd? Figyelj oda az álmára! Derítsd ki, mit helyezett Isten a szívébe! Biztosítsd a támogatásodról! Add meg neki a helyeslésedet!

            Ha sikeres emberekkel beszélgetsz, elmondják, hogy valaki hitt bennük. Valaki elültetett egy magot, és bátorította ket, amikor elcsüggedtek. Valaki segített nekik elrejutni. Valaki a hit szavait szólta, amikor k úgy érezték, nem tudják megcsinálni.

            Thomas Edison Henry Fordot bátorította. Fordot úgy mutatták be neki, mint „az embert, aki gázolajjal mköd autót próbál építeni”. Amikor Edison ezt meghallotta, arca felderült. Öklével az asztalra csapott, és azt mondta:

-                 -          Remek! Egy autó, aminek saját ermve van – micsoda ötlet!

Addig a pillanatig Fordot senki sem bátorította. Senki nem gondolta, hogy ez jó ötlet.  Már kis híján feladta, amikor megjelent Edison, és szavaival hitet öntött belé. Ez fordulópontot jelentett Henry Ford életében. Azt mondta: - Azt hittem, van egy jó ötletem, de utóbb kételkedni kezdtem magamban. Aztán jött a valaha élt egyik legnagyobb lángelme, és maradéktalan helyeslésérl biztosított.

Ez történhet, amikor egyetlen ember megszavazza a bizalmat. Nem vagyunk tudatában a hatalmunknak. Nem mindig tudjuk, mit jelent, amikor valakinek ezt mondjuk: „Hiszek benned. Megvan benned minden, ami ehhez kell. Százszázalékos támogatásomat élvezed.” És tényleg mindannyiunknak valaki els számú rajongójának kellene lennünk. Bátorítanunk kellene az illett, felemelni, ha elesik, megünnepelni, amikor sikert ér el, imádkozni, amikor küszködik, noszogatni elre. Ezt jelenti emberek építjének lenni.


Gabriella CSODS GYGYULSA
2014-07-07 19:38


Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA

 Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA

 A videón láthatjátok, amint az ÚR Hatalmas ereje egy pillanat alatt meggyógyította Gabriellát 46 évnyi fájdalmas szenvedés után - csont TBC-bl, Lyme-kórból!!! A videón láthatjátok Jon Palmer pásztort (KCSGY - Gyr) is, tolmácsol, és Magyari László evangelistát, és Magyar László pásztort (KCSGY-Gyr) is!!!! HALLELUJAH!!! :) DICSSÉG AZ ÚRNAK!!!
Felkent vz
2014-07-07 17:55


 

 Kedves testvérek!

 Minden vasárnap az istentiszteleten, szolgálunk a felkent vízzel.


Bizonyságainkat megnézhetitek itt.
GONDOLATOK AZ EGSZSGRL S A GYGYULSRL
2011-03-01 15:12


GONDOLATOK AZ EGÉSZSÉGRL ÉS A GYÓGYULÁSRÓL.

 

Hségesen hallgatok Istenem az és Uram szavára és cselekszem akaratát, ami kedves a számára; figyelek parancsaira, megtartom rendeléseit: és Isten nem fogja hagyni, hogy a világban jelenlév betegségek és kórokozók rám támadjanak. az Úr, aki meggyógyít engem. (II. Mózes 15:26 alapján)

Szolgálom az Urat, Istenemet és megáldja a kenyeremet és vizemet, és távol tartja tlem a betegségeket. ( II. Mózes 23:25 alapján)

Mindig azon az úton járok,  melyet az Úr az én Istenem parancsolt nekem, hogy éljek és jól menjen dolgom és hosszú ideig élhessek örökségemben, melyet Krisztus által nyertem. (V. Mózes 5:33 alapján)

Az Úr szeret engem és megáld engem és megsokasít engem. Megáldja gyermekeimet és mindent, amim van. Az Úr elvesz tlem minden betegséget és nem hagyja, hogy  bármi baj vagy kór kerítsen hatalmába, ami csak a világon jelen van. (V. Mózes 7: 13-15 alapján)

Gondot fordítok rá, hogy engedelmeskedjek az én Uram, Istenem szavának, megtartom minden parancsát, amit parancsolt nekem és elbbre valóként kezel engem a föld minden nemzeténél. Mindezek az áldások beteljesednek rajtam és elérnek engem, mert engedelmeskedem az Úr az és Istenem szavának.

Áldott vagyok a városban és áldott vagyok az országban. Áldott méhemnek gyümölcse, áldott földemnek termése. (V. Mózes 28: 1-14 alapján )

Csak az Úr parancsolatainak engedelmeskedem.  Az Úr elvette rólam a betegség, szükség, nyomorúság, halál átkát. Tökéletesen egészséges vagyok, mert Krisztus megszabadított a törvény hatalma alól. ( Gal. 3:13 alapján)

Isten megrzi minden csontomat, egy sem töretik meg azokból. (Zsolt. 34:21 alapján)

Dicsérem az Urat, az én Istenemet, mert segít, hogy helyesen cselekedjek, az én Uram. (Zsolt. 42:11 alapján)

Isten megváltotta lelkemet a sírnak hatalmából és örökké élek, mert örök életem van Krisztusban (Zsolt. 49:15, 9 alapján)

A Te kegyelmed jobb az életnél. Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged szám (Zsolt. 63:4, 6 alapján)

Lelkem áldja az Urat, nem feledkezik meg semmi jótéteményérl, Isten megbocsájtja minden bnömet és meggyógyítja minden betegségemet. Napról-napra gondoskodik rólam szabadításom Istene. (Zsolt. 103:2,3; 68:20 alapján)

Nincsen beteg ember a családomban. (Zsolt. 105:37 alapján)

Lépes méz a kedves beszéd, amit szólok: édes lelkemnek és gyógyulás testemnek. (Péld. 16:24 alapján)